Mobiel Vlaanderen

SUBSIDIEDECREET MOBILITEITSVERENIGINGEN EN -PROJECTEN

 • regelt de erkenning van verenigingen die zich inzetten de gebruikers van duurzame vervoerswijzen en hun koepelverenigingen
 • subsidieert deze verenigingen met een 'basissubsidie' en een 'aanvullende subsidie'
 • subsidieert projecten van verenigingen (maar ook van andere) ;inzake duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid:'de projectsubsidie'
 • subsidieert actieprogramma's

Het nieuwe decreet brengt een grotere continuïteit in de subsidiëring van verenigingen die zich inzetten voor zwakke weggebruikers en gebruikers van het openbaar vervoer. Subsidies aan projecten rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid worden transparant toegekend. Het decreet en zijn bijbehorende besluit zijn in werking getreden op 2 juni 2009.


BELANGRIJKE DATUMS

Erkenning van mobiliteitsverenigingen

 • De aanvraag tot erkenning van uw vereniging moet u indienen vóór 1 mei om vanaf het volgende jaar erkend te zijn en subsidies te kunnen ontvangen.
 • Erkende verenigingen dienen jaarlijks een financieel en een werkingsverslag in om hun recht op basissubsidie te behouden.

Subsidiëring van mobiliteitsprojecten

 • De aanvraag voor een projectsubsidie moet u indienen vóór 1 oktober van het jaar dat aan het project voorafgaat.

  Lanceert uw vereniging een actie rond veilig of milieuvriendelijk verkeer? Promoot uw organisatie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets met een leuke campagne? Dan kan u subsidies aanvragen bij ons departement. Voor projecten die in 2019 van start gaan, moet je voor 1 oktober 2018 subsidies aanvragen.

  Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een stichting kunnen de subsidie voor een project aanvragen. De subsidie kan maximaal 75% bedragen van de directe personeels- en werkingskosten van het project, met een bovengrens van € 50.000. (Opgelet: infrastructuur komt niet in aanmerking.)

  De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van vooraf vastgelegde criteria, zoals vernieuwend potentieel, bovenlokaal effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en kosteneffectiviteit.
 • Voor een actieprogramma kunt u indienen van 1 januari tot en met 30 juni.
 • Stuur uw subsidieaanvraag met een aangetekende brief naar het onderstaande adres. U kunt uw aanvraag ook ter plaatse tegen ontvangstbewijs afgeven tijdens de kantooruren.

  Vlaamse overheid
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  Afdeling Beleid
  Team Duurzame Personenmobiliteit
  Koning Albert II-laan 20, bus 2
  1000 Brussel

DOCUMENTEN

 • Decreet van 13 februari 2004 - geconsolideerde tekst PDF bestand (36 kB) - zoals gewijzigd door het decreet van 28 november 2008
 • Besluit 28 mei 2004 PDF bestand (89 kB) - van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten, zoals gewijzigd door het besluit van 27 maart 2009
 • Ministerieel besluit PDF bestand (358 kB) - tot vaststelling van enkele modellen inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten


FORMULIEREN


MEER INFORMATIE?

U kunt ook contact opnemen met :

Kimberley Vandamme
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid
Tel: 02/553.78.83
E-mail: kimberley.vandamme@mow.vlaanderen.be