Mobiel Vlaanderen

WELKOM OP DE WEBSITE 'MOBIEL VLAANDEREN'

U vindt hier alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa. Deze website is een initiatief van de Vlaamse overheid.

Nieuws

Miljardendossiers voor Vlaamse Havens na jaren uit het slop

December 2018 - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts haalt 2 lang aanslepende havendossiers uit het slop. Er is nu een ontwerp van voorkeurbesluit voor een 2de zeesluis in de Haven van Zeebrugge (ca. 1 miljard euro) en een voorontwerp van voorkeurbesluit voor extra containercapaciteit in de Haven van Antwerpen (ca. 1 miljard euro). Het gaat 2 keer om een cruciale investering om de Vlaamse Havens verder te laten groeien en om meer jobs te creëren, telkens met een zo beperkt mogelijke impact op de omgeving van de havens. "Er was een tijd waarin dit soort grote investeringsprojecten onmogelijk leken in Vlaanderen", zegt Weyts. "Maar we kunnen het nog. Deze Vlaamse investeringsregering maakt keer op keer resolute keuzes en hakt knopen door".

Lees meer over deze twee havendossiers.


Oldtimers verplicht naar periodieke keuring vanaf 1 januari

December 2018 - Vanaf 1 januari moeten de voertuigen die in Vlaanderen geregistreerd staan als oldtimer verplicht naar een periodieke technische keuring. Het achterliggende doel van deze verplichting is het verzekeren van deverkeersveiligheid. Afhankelijk van de leeftijd moet een voertuig jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks aan een keuring onderworpen worden. De eerste periodieke keuring zal gefaseerd verlopen, verspreid over2019 en 2020. Met deze aanpassing van de wetgeving volgt Vlaanderen de Europese richtlijn 2014/45/EU.

Lees meer over de verplichte periodieke keuring van oldtimers.


November 2018 - Vanaf 11 december 2018 moet uw speed pedelec ingeschreven zijn bij de federale overheidsdienst Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en over een gepaste speed pedelec-nummerplaat (SP-nummerplaat) beschikken.

Zonder officiële inschrijving en SP-nummerplaat mag u dan niet langer met een speed pedelec op de openbare weg rijden.

Voor die inschrijving en nummerplaat hebt u een gelijkvormigheidsattest nodig. Hebt u dat nog niet? Vul dan deze testaanvraag in.

Lees meer over de voorwaarden en procedure voor homologatie.


OPROEP - Creatief aan de slag in verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit?

Juli 2018 - Als Vlaamse overheid geven we uw vereniging maar al te graag een duwtje in de rug als het gaat om veilig verkeer en duurzame mobiliteit. Plant u een project met een educatieve of sensibiliserende inslag of hebt u een actie of onderzoek op het oog in verband met een van de volgende thema’s:

  • de verkeersveiligheid verhogen
  • het fietsen bevorderen
  • milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • het gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen van, of
  • aanzetten tot duurzaam woon-werk-, woon-school,- winkel- en recreatieverkeer...?

Vraag dan nu de subsidie aan vóór 1 oktober 2018.


NIEUW RICHTLIJNENBOEK Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER

Mei 2018 - Om initiatiefnemers, studiebureaus en gemeentelijke overheden te helpen bij het opstellen van een mobiliteitseffectenstudie heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in november 2009 een eerste richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER uitgebracht.

Inmiddels hebben we een nieuw richtlijnenboek uitgebracht.

Lees meer.