Mobiel Vlaanderen

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN (5) - (januari 2015 - januari 2020)

Het OVG 5 is het vijfde opeenvolgende onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen sinds de start in 1994. Het OVG is een continu onderzoek waarvan het veldwerk telkens over 5 jaar verspreid is. Het vijfde OVG bestaat dus uit 5 tussentijdse, opeenvolgende bevragingen, waarvan het vierde nu wordt opgeleverd (OVG 5.4). Pas na het afronden van het geheel van de vijf bevragingen kunnen conclusies worden getrokken over het verplaatsingsgedrag van de Vlaming van die afgelopen 5 jaren.

 • Ga naar OVG 5.1
  Het veldwerk van OVG 5.1 heeft plaatsgevonden van januari 2015 tot januari 2016.

 • Ga naar OVG 5.2
  Het veldwerk van OVG 5.2 heeft plaatsgevonden van januari 2016 tot januari 2017.

 • Ga naar OVG 5.3
  Het veldwerk van OVG 5.3 heeft plaatsgevonden van januari 2017 tot januari 2018.

 • Ga naar OVG 5.4
  Het veldwerk van OVG 5.4 heeft plaatsgevonden van januari 2018 tot januari 2019.


BELANGRIJK !

Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden. U kan geen rechten putten uit deze gegevens. De Vlaamse overheid wijst alle aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van gegevens op deze website. De informatie kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden. Meer info hierover vindt u in de algemene Disclaimer.