Openbaredienstverplichting - vervoer van personen met een handicap
printvriendelijke versie

WETTELIJK KADER

  • Het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

  • Het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

  • Het Ministerieel besluit van 15 januari 2014 tot vastelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverlening tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstige beperkte mobiliteit.

  • Het Ministerieel besluit van 20 november 2016 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

  • Het Ministerieel besluit van 20 december 2016 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.

In artikel 11 van het decreet en in artikel 40 van het besluit van de Vlaamse regering is bepaald welke statistische gegevens de vervoerders dienen aan te leveren. Deze gegevens worden gebruikt om het jaarlijks activiteitenrapport samen te stellen.

De gepubliceerde gegevens gaan telkens over de periode 1 januari 20XX tot en met 31 december 20XX.