Infosessies richtlijnenboek MOBER

NIEUW RICHTLIJNENBOEK Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER

Mei 2018

Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER 2018Ruimtelijke ingrepen hebben een impact op het verkeer en de mobiliteit. Verkeer dat alsmaar toeneemt en mobiliteit die complexer wordt. Een mobiliteitseffectenstudie probeert daarom te kijken welke mogelijke gevolgen een ruimtelijke ingreep op de mobiliteit heeft. Doel is om te anticiperen op mogelijke negatieve gevolgen. En desgevallend het betreffende ruimtelijk plan aan te passen. Of om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen.

Om initiatiefnemers, studiebureaus en gemeentelijke overheden te helpen bij het opstellen van een mobiliteitseffectenstudie heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in november 2009 een eerste richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER uitgebracht.

Inmiddels hebben we een nieuw richtlijnenboek uitgebracht. Zo bieden we een antwoord op de huidige ontwikkelingen, behoeften en evoluties in de mobiliteitswereld. Het boek beschrijft verschillende deelstappen voor de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport. Illustreert een aantal standaardtechnieken. En verwijst naar beschikbare gegevensbronnen en kencijfers. Het richtlijnenboek helpt u om de mogelijke mobiliteitseffecten van plannen en projecten beter in te schatten.

DOWNLOAD het nieuwe richtlijnenboek 7,05 MB
DOWNLOAD de nieuwe mobiliteitstoets 182 KB

 OPGELET! We voorzien in een overgangsregeling.

Projecten

Dit richtlijnenboek is niet van toepassing op reeds lopende projectaanvragen, zoals hieronder nader omschreven.

Voor de aanvragen voor projecten ingediend vóór 9 november 2018, mag het oude richtlijnenboek 'Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en MOBER' (november 2009) worden gehanteerd.

Voor de aanvragen ingediend vanaf 9 november 2018, is voor de mobiliteitstoets en de mobiliteits-studie/MOBER het huidige richtlijnenboek van toepassing.

Plannen en programma's

Dit richtlijnenboek is van toepassing op de lopende planningsinitiatieven, tenzij de dienst Mer (de-partement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten) vóór de publicatie van het huidige richtlijnenboek overeenkomstig de lopende planningsprocedure over de inhoudsafbakening van het planmilieueffectrapport een beslissing heeft genomen of kwaliteitsbe-oordeling heeft gedaan. In dat geval mag het oude richtlijnenboek 'Mobiliteitseffectenstudies, Mobi-liteitstoets en MOBER' (november 2009) worden gehanteerd.

In afwijking van voorgaande alinea, is voor plannen en programma's die definitief worden vastgesteld vanaf 9 november 2019, voor de mobiliteitstoets en de mobiliteitsstudie/MOBER het huidige richtlijnenboek steeds van toepassing.

Vragen/opmerkingen?

Indien u met vragen zit of opmerkingen heeft, kan u ons altijd bereiken via: beleid@mow.vlaanderen.be. We proberen u zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Veel leesgenot!