Bijsluiter aantal fietsers op vaste telposten

Inleiding

Deze indicator wordt vrijgegeven als open data vanuit de Dataroom Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het beleidsdomein verzamelt indicatoren, die relevant zijn voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie, in deze databank voor intern gebruik en voor verdere verspreiding, onder meer als open data. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de data is afhankelijk van de gebruikte meettechnieken en berekeningswijzen, die als metadata bij de indicatoren worden aangegeven.

De data wordt dagelijks tijdens de nacht bijgewerkt. Nieuwe data die wordt ingevoerd in de interne databank is dus daags nadien beschikbaar als open data.

Informatie

VeldWaarde
Definitieaantal fietsers geregistreerd door vaste fietstelposten
Aantal of PercentageAantal
Meeteenheidaantal
Tijdsvenstermaandtotaal
Dimensiesnetwerk; telpost; gemeente; provincie; netwerklink
Meettechniekfietstelposten (verschillende types) beheerd door provincies, steden, gemeenten
Berekeningswijze(niet ingevuld)
Meetfrequentiemaand
BronOpen Data Portaal stad Gent
Type Indicatoreffect
Doel Metingopvolgen fietsgebruik
Cijfers Bijgewerkt2018-01-22
Gegevens Bijgewerkt2019-08-26

Bijkomende Informatie

De set indicatoren die wordt vrijgeven als open data wordt stelselmatig verder uitgebreid, zowel in aantal als in graad van detail. Uw eventuele suggesties ter verbetering van deze dienstverlening zijn ten allen tijde welkom.

Voor meer informatie kan u terecht op http://opendata.mow.vlaanderen.be/nl en https://www.mow-contact.be/