Mobiel Vlaanderen

PERSONEN VERVOEREN

B. Ongeregeld vervoer

B.2. Ongeregeld vervoer van max. 9 personen

B.2.B. Diensten voor verhuur van voertuig met bestuurder

Wat? - Regels en wetgeving - Overzichtschema

Definities

De dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder gaat om bezoldigd vervoer van personen :

 • met voertuigen met bestuurder;
 • in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen;
 • waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst.

Bij die laatste voorwaarde is de volgende toelichting nodig :

 • het verhuurde voertuig mag alleen beschikbaar gesteld worden als er een schriftelijke overeenkomst gesloten is tussen de verhuurder en de klant;
  • ofwel bevindt zich een kopie aan boord van het voertuig (als het origineel op de exploitatie zetel getekend werd) ofwel is het origineel aan boord;
 • het voertuig moet voor minstens drie uur verhuurd worden, al dan niet opgesplitst in een of meerdere ritten;
 • elke verhuring wordt ingeschreven in een register op de zetel van de verhurende onderneming dat datum en uur van verhuring, voorwerp van het huurcontract en prijs vermeldt;
 • het voertuig mag zich alleen op de openbare weg begeven of erop stilstaan als het vooraf verhuurd is;
 • het huurcontract slaat op het voertuig en niet op zijn afzonderlijke zitplaatsen;
 • in of op het verhuurde voertuig mogen geen kentekens aangebracht zijn die kenmerkend zijn voor taxi's of daaraan herinneren, met uitzondering van de taximeter.

Voor de hand liggende voorbeelden zijn voertuigen die worden gebruikt als ceremoniewagens voor een huwelijk of een begrafenis.

Bedrijven, reisbureaus, ziekenfondsen enzovoort kunnen ook gebruikmaken van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder als zij met een vervoeronderneming een kaderovereenkomst sluiten om onder andere hun klanten, bezoekers, leden te laten vervoeren.

Telkens als u als ondernemer een opdracht krijgt ter uitvoering van deze kaderovereenkomst, moet u ze inschrijven in het register en een overeenkomst opstellen. Deze overeenkomst kan per fax worden opgestuurd en teruggestuurd, of de klant kan ze ondertekenen op het ogenblik dat hij in het voertuig stapt.

Essentiƫle voorwaarde blijft dat het voertuig met bestuurder ter beschikking wordt gesteld van de klant (het bedrijf, het reisbureau, het ziekenfonds...) voor minstens drie uur.

Welke soorten voertuigen?

De wetgeving over diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is enkel van toepassing op voertuigen die ervoor geschikt zijn om maximaal negen personen te vervoeren, de bestuurder inbegrepen.

Organiseren van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

De organisatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is een gemeentelijke aangelegenheid. Wendt u dus tot de gemeente om dit type vervoer te organiseren.

Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2022 - Afdeling Beleid