Mobiel Vlaanderen

PERSONEN VERVOEREN

A. Geregeld vervoer

A.2. Bijzondere vormen van geregeld vervoer

A.2.A. Voor rekening van derden

Wat? - Benodigde documenten - Regels en wetgeving - Overzichtsschema

Scenario 2 : Een externe professionele vervoerder wil vervoer organiseren voor een school/instelling/bedrijf/club (Ik DOE vervoer)

Vergunning voor de toegang tot het beroep en de communautaire vergunning

Voor u als vervoerder een (niet-)grensoverschrijdende bijzondere vorm van geregeld vervoer kunt organiseren met een voertuig dat geschikt is om meer dan negen personen te vervoeren (bestuurder inbegrepen), moet u beschikken over een vergunning voor de toegang tot het beroep (uitgezonderd voor het vervoer van werknemers van en naar het werk). Om deze vergunning te verkrijgen moet worden voldaan aan vier voorwaarden die betrekking hebben op: vestiging, betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid. Een vergunning voor de toegang tot het beroep kan worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid).

Merk op dat wanneer u beschikt over een vergunning voor de toegang tot het beroep, afgeleverd voor het verrichten van (niet-)grensoverschrijdend geregeld of een bijzondere vorm van geregeld vervoer, het mogelijk is om een communautaire vergunning aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Een communautaire vergunning is nodig als u internationaal (bijzondere vormen van) geregeld vervoer wenst te organiseren.

De overeenkomst of de vergunning

Als u als vervoerder een bijzondere vorm van geregeld vervoer wenst aan te bieden, kan u in de meeste gevallen een overeenkomst sluiten met de opdrachtgever.

Overeenkomst voor bijzondere vormen van geregeld vervoer

 • Download - bron : staatsblad van 31.08.2002 PDF bestand - 638 kB, 142 pagina's

 • Te volgen procedure

  1. Sluit een overeenkomst met de opdrachtgever (school/instelling/bedrijf/club). Gebruik hiervoor de modelovereenkomst (zie bij 'Download').
  2. Voeg bij de overeenkomst ook de reisweg en de frequentie van de ritten - Zie voorbeeld.
  3. Stuur binnen de vijftien dagen nadat u de overeenkomst hebt gesloten een ingescande kopie van de overeenkomst, reisweg en rittenfrequentie (1 document) door naar de administratie via deze link

   U kunt de kopie van de overeenkomst, reisweg en rittenfrequentie ook per post versturen naar de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (contactgegevens)

  4. De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid onderzoekt of uw overeenkomst conform de wetgeving is. Is dat het geval, dan plaatsen zij een keurmerk van de Vlaamse overheid op de overeenkomst en bezorgen ze u terug.
  5. OPGELET: de overeenkomst met keurmerk moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.

Als het niet mogelijk is om een overeenkomst af te sluiten, vraagt u een vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer aan.

Vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer

 • Download - bron : staatsblad van 31.08.2002 PDF bestand - 638 kB, 142 pagina's

 • Te volgen procedure

  1. Vul het aanvraagformulier voor de vergunning voor een bijzondere vorm van geregeld vervoer in :

   1. Open bovenstaande vergunningsaanvraag in MS Word formaat en vul alle gevraagde gegevens in
   2. Druk het forumier af op uw printer
   3. Handteken de afdruk en scan deze in
   4. Stuur het finale gehandtekende document door naar de administratie via deze link

   U kunt het gehandtekende formulier ook per post versturen naar de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (contactgegevens)

  2. De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van één maand. Na afloop van deze termijn wordt u binnen tien dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.
  3. De vergunning is maximaal vijf jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal vijf jaar verlengen.
  4. OPGELET: de vergunning moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.
Contact - FAQ - www.mobielvlaanderen.be - © 2020 - Afdeling Beleid