Mobiel Vlaanderen

Bomen Fort III en niet-verlenging startbaan: principiële goedkeuring overeenkomst Vlaamse RegeringBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 28-10-2005
TEKST : Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering zich vandaag principieel akkoord verklaard met het voorstel van overeenkomst, als resultaat van de onderhandelingen met de gemeente Borsbeek. Dit betekent dat de startbaan, zoals in het Vlaams regeerakkoord gesteld, niet zal verlengd worden maar dat de huidige lengte optimaal kan gebruikt worden.

De operationaliteit en de veiligheid van het vliegverkeer leggen beperkingen op inzake gebruik van het luchtruim rond de luchthavens. De krijtlijnen hiervoor zijn bepaald en opgelegd door de international civil aviation organisation (ICAO).

In uitvoering van het regeerakkoord, waarbij gesteld wordt dat de Antwerpse regio recht heeft op het behoud en de uitbouw van een regionale zakenluchthaven, dienen aldus voor de luchthaven Deurne de vereiste veiligheidsvlakken gevrijwaard te worden van alle verwijderbare hindernissen.

Minister Kris Peeters heeft de principes van deze overeenkomst onderhandeld met de gemeente Borsbeek, die eigenaar is van het domein ‘Fort 3’ waarin deze hindernissen zich bevinden. Dit overleg resulteerde op 20 oktober jl. in het voorstel van overeenkomst.

Bedoeling van deze overeenkomst is in goed nabuurschap met de gemeente Borsbeek en haar inwoners de luchthaven verder te kunnen uitbaten. Dit moet met respect voor de leefbaarheid van de regio en voor de veiligheid van de vliegtuigbewegingen.

In het licht van de leefbaarheid voor de inwoners van Borsbeek is het belangrijk dat de startbaan niet verlengd zal worden en het Vlaamse Gewest biedt daarvoor aan de gemeente alle garanties. Tevens worden de ontwikkelingen van de luchthaven binnen de huidige baanlengte van 1.510m gevrijwaard. Er wordt afgesproken dat de veiligheidsstroken (‘RESA’s’) die moeten aangelegd worden, groen zullen blijven. De gemeente zal op haar beurt door een correct onderhoud de veiligheidsvlakken hindernisvrij houden.

Anderzijds krijgt het Vlaamse Gewest van de gemeente Borsbeek de toelating om de noodzakelijke kap- en snoeiwerken uit te voeren op het terrein van Fort III en om de bouwvallige loods te verwijderen. Ter compensatie van deze werken zal het Vlaamse Gewest eveneens nieuwe bebossing realiseren zo dicht mogelijk bij Fort III.

De gemeente Borsbeek bespreekt deze avond dit voorstel van overeenkomst. Minister Peeters zal, op vraag van de Vlaamse regering, dan met de gemeente de gedetailleerde invulling verder afspreken.

persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44 – GSM 0477-38.23.37
e-mail: luc.deseranno@vlaanderen.be