Mobiel Vlaanderen

Bomen Fort Borsbeek: overleg minister Peeters met gemeente Borsbeek in finale faseBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 20-10-2005
TEKST : Vandaag heeft Kris Peeters, Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur met het voltallige College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Borsbeek een onderhoud gehad en zijn voorstel van overeenkomst besproken. Zowel minister Peeters als het college hebben zich geëngageerd om dit voorstel te agenderen en voor akkoord voor te leggen op 28 oktober ’05 aan respectievelijk de Vlaamse regering en de gemeenteraad Borsbeek.

Bedoeling voor minister Peeters is in goed nabuurschap met de gemeente Borsbeek en haar inwoners de luchthaven verder te kunnen uitbaten. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord, waarbij gesteld wordt dat de Antwerpse regio recht heeft op het behoud en de ontwikkeling van een regionale zakenluchthaven, dienen voor de luchthaven Deurne de vereiste veiligheidsvlakken gevrijwaard te worden van alle verwijderbare hindernissen. De operationaliteit en de veiligheid van het vliegverkeer leggen beperkingen op inzake gebruik van het luchtruim rond de luchthavens. De krijtlijnen hiervoor zijn bepaald en opgelegd door de international civil aviation organisation (ICAO) en door het federaal Bestuur van de Luchtvaart.

Dit voorstel van overeenkomst houdt het volgende in:

1. De veiligheid van de luchthaven wordt vooropgesteld, door alle nodige maatregelen te nemen om aan de nieuwste veiligheidsvereisten van de ICAO te kunnen voldoen. Concreet wordt het Vlaams Gewest de toelating gegeven om kap- en snoeiwerken uit te voeren op het terrein van Fort III en om de bouwvallige loods te verwijderen. Ook kan het Vlaamse Gewest de vereiste bebakening en signalisatie realiseren op het terrein van Fort III, eigendom van de gemeente Borsbeek.

2. Minister Peeters engageert zich tevens, overeenkomstig het Vlaams regeerakkoord, om de startbaan niet te verlengen en biedt daarvoor aan de gemeente de nodige garanties. Er wordt hierbij afgesproken dat de veiligheidsstroken die moeten aangelegd worden, groen zullen blijven. De gemeente zal op haar beurt door onderhoud de veiligheidsvlakken hindernisvrij houden.

"Ik heb het volste vertrouwen dat hiermee voorwaarden zijn gecreëerd om, in goed nabuurschap met de gemeente Borsbeek en haar inwoners, naar een oplossing te komen om de luchthaven verder te kunnen uitbaten", besluit minister Peeters.

persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be