Mobiel Vlaanderen

VIIe Olympiadekruispunt wordt versneld aangepastBRON : Kabinet van minister Kris Peeters - Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
DATUM : 06-10-2005
TEKST :

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft beslist om het kruispunt "De Tank", ook gekend als het VIIe Olympiadekruispunt, te Wilrijk in 2006 versneld aan te passen, dit om de veiligheid van de fietsers maximaal te waarborgen.

Het kruispunt is een belangrijke poort tot het zuiden van de Antwerpse agglomeratie (N177 Boomse Steenweg - N177 Jan Van Rijswycklaan - N186 Jan Devoslei - Populierenlaan - VIIe Olympiadelaan), en is zeer druk belast met auto- en tramverkeer.

Het kruispunt zal voorzien worden van verkeerslichten voor fietsers op alle takken. De fietser zal tussen Hoboken, Kiel, Wilrijk en Aartselaar niet meer mee moeten fietsen met het gemotoriseerd verkeer, maar zal zoals de voetganger een eigen oversteekplaats naast het autoverkeer krijgen om het kruispunt veilig over te fietsen. Minister Peeters heeft hierbij doelbewust gekozen voor een oplossing die op korte termijn haalbaar is. De bezorgdheid van de minister gaat daarbij in het bijzonder uit naar de middelbare scholen in de omgeving van het kruispunt.

De aanpassing van het kruispunt zal aanbesteed worden in het begin van 2006 en uitgevoerd worden in de loop van 2006. De middelen zullen voorzien worden op de reguliere begroting van de administratie Wegen en Verkeer (AWV) van 2006.

De aanpassing heeft op zich laten wachten omwille van de werken aan de Antwerpse ring. Omwille van de te verwachten verkeershinder op de toegangsas die de Boomse Steenweg is, konden de werken gedurende de periode maart 2003 tot op heden niet starten.

De maatregel past in het kader van het actieprogramma "Wegwerken Knelpunten Openbaar Vervoer en Zachte Weggebruiker", deelopdracht van het Masterplan Antwerpen.

Minister Peeters deelt tot slot mee dat in het kader van hetzelfde actieprogramma, de bouwaanvraag wordt ingediend voor de herinrichting van de Mechelse Steenweg, wegvak Belgiƫlei - Drie Fonteintjes. Hier zal onder andere een nieuw fietspad aangelegd worden op de N1 Mechelse Steenweg. Deze werken zullen uitgevoerd worden in het voorjaar 2006. Op deze wijze zal het fietspad langs de as N1 Grote Steenweg - Mechelse Steenweg tussen Mortsel, Berchem en de Antwerpse Leien vervolledigd worden.


persinfo :

Luc De Seranno
Woordvoerder van Minister Peeters
tel. : 02 552 66 44
e-mail : persdienst.peeters@vlaanderen.be