Mobiel Vlaanderen

FAST en de calamiteitenroutes : maatregelen voor een vlotte incidentafhandeling op hoofdwegenBRON : Kabinet van minister Kris Peeters - Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
DATUM : 30-09-2005
TEKST :

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft aan zijn administratie de opdracht gegeven om het FAST-project en de calamiteitenroutes uit te breiden met als doel de gevolgen van ongevallen nog verder te beperken. FAST staat voor "Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst".

In het kader van het indicatief meerjaren investeringsprogramma 2005 - 2007 heeft de minister budgetten vrijgemaakt om concrete maatregelen te nemen voor een vlotte incidentafhandeling. Intussen houdt hij overleg met alle betrokken actoren omtrent de verdere uitwerking van het FAST-project.

"Het is eigenlijk niet de taak van de overheid om takeldiensten te organiseren. Deze snelle gegarandeerde FAST-dienstverlening zal dan ook een kostendekkende prijs hebben die de betrokken burger vooraf kent, maar deze burger behoudt volledig het recht om zelf een takelwagen op te roepen", aldus minister Peeters.

In 1997 werd in de provincie Antwerpen voor het eerst gestart met een proefproject op de Ring rond Antwerpen. In 1998 volgde Oost-Vlaanderen tijdens de zomermaanden op de E40 en vanaf 2001 was ook de provincie Vlaams-Brabant aan de beurt met een project op de Ring rond Brussel. Op basis van de opgedane ervaringen is het project geëvalueerd en werden enkele bijsturingen voorgesteld die nu worden uitgetest in een nieuw proefproject op de E17 in Oost-Vlaanderen.
Momenteel loopt dit pilootproject in Oost-Vlaanderen voor de personenvoertuigen en voor de vrachtwagens. Na één jaar worden het Oost-Vlaamse proefproject voor de personenvoertuigen en vrachtwagens geëvalueerd tegen de zomer 2006 en desgevallend uitgebreid in het najaar 2006 naar de andere provincies.
Naast dit proefproject voorziet de minister ook in de verderzetting van het Antwerpse en Brabantse project.
In de meerjarenplanning (2005-2007) heeft de minister hiervoor elk jaar 1 miljoen euro voorzien.

Indien onmiddellijk wegtakelen (FAST) echter niet mogelijk blijkt, moeten de calamiteitenroutes een oplossing bieden. Dit zijn routes die aan de hand van gele signalisatieborden met zwarte letters de alternatieve route aanwijzen, zodat bij een volledige versperring van het wegdek voor langere tijd een alternatieve weg wordt aangeboden voor het verkeer.
In de provincies Oost- en West-Vlaanderen heeft men reeds ervaring met deze routes. Minister Peeters heeft aan zijn administratie de opdracht gegeven om er voor te zorgen dat deze aanpak kan uitgebreid worden naar heel Vlaanderen in de loop van 2006.

Klik voor de volledige persnota.


persinfo :

Luc De Seranno
Woordvoerder van Minister Peeters
tel. : 02 552 66 44
e-mail : persdienst.peeters@vlaanderen.be
Link :Persnota - FAST en de calamiteitenroutes