Mobiel Vlaanderen

VAB over zone 30 rond scholen - "Minister Peeters kan zich vinden in standpunt VAB"BRON : Kabinet van minister Kris Peeters - Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur
DATUM : 21-09-2005
TEKST :

Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur kan zich vinden in de opbouwende kritiek van VAB met betrekking tot de invoering van de zones 30 in schoolomgevingen. De minister sluit zich aan bij de stelling dat zones 30 op wegen met een specifieke doorstroomfunctie in principe dynamisch dienen te zijn.

In totaal zijn er vandaag 138 schoolomgevingen waarvan een uitgang gelegen is aan een gewestweg met een snelheidsregime van 70 of 90 km/u.

Voor 69 van deze schoolomgevingen is er al een dynamische signalisatie voorzien.

Voor 11 schoolomgevingen werd tot nog toe een permanente bebording voorzien.

In 58 gevallen werd ervoor gekozen om de zone 30 ter hoogte van de schoolomgeving niet te voorzien, omdat het wegbeeld hieraan absoluut niet aangepast is of omdat de school ook over een uitgang beschikt in zijstraten van de gewestweg. In deze gevallen worden wel flankerende maatregelen zoals een lokale snelheidsverlaging tot 70 km/u of 50 km/u voorzien, mogelijk aangevuld met snelheidscontrole door onbemande camera's.

De minister laat ook onderzoeken of er voor de 11 omgevingen, waar er vandaag een permanente bebording staat, ook dynamische signalisatie kan worden voorzien. Deze 11 schoolomgevingen bijkomend uitrusten met dynamische signalisatie wordt geraamd op een bijkomende investering van ongeveer 450.000 Euro.

Naast deze 69 dynamische schoolomgevingen langs wegen met een snelheidsregime van 90 of 70 km/u, worden er overigens nog eens 138 bijkomende dynamische schoolomgevingen voorzien langs wegen met een 50 km/u regime.

Minister Peeters ondersteunt tot slot ook de stelling dat er zich in heel wat van deze schoolomgevingen infrastructurele maatregelen opdringen. Hij wijst daarbij op de mogelijkheid om schoolomgevingen her in te richten via module 10 van het Vlaamse mobiliteitsconvenant. Daarbij kan de school, in samenwerking met de gemeente en de Administratie Wegen en Verkeer een herinrichting uittekenen en uitvoeren, indien ze langs of nabij een gewestweg gelegen is. De minister roept scholen en lokale overheden op om hier samen met het Vlaams gewest werk van te maken.

Persinfo :

Luc De Seranno
woordvoerder van minister Peeters
tel. : 02 552 66 44
e-mail : persdienst.peeters@vlaanderen.be