Mobiel Vlaanderen

Van Brempt steunt VAB: regionalisering van verkeersveiligheidsfonds kan verkeerseducatie verbeterenBRON : Minister Kathleen Van Brempt - Vlaams minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen
DATUM : 05-09-2005
TEKST :

Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt wil het verkeersveiligheidsfonds in Vlaamse handen. Hiervoor pleitte ze onder andere in de laatste Interministeriële Conferentie Mobiliteit. "Het is belangrijk dat we de inkomsten van flitspaalboetes kunnen investeren in praktijkgerichte mobiliteitseducatie," aldus de minister. Ze zei dit maandag naar aanleiding van een onderzoek van de VAB. Daaruit bleek dat er een grote nood is aan praktijkgerichte educatie.

Kathleen Van Brempt: "Verkeerslessen op de openbare weg zijn de beste manier om kinderen en jongeren op te leiden in het verkeer. Vandaag investeren we als Vlaamse overheid al 700.000 euro in verkeerseducatie en sensibilisatie naar scholen en kinderen. Via een regionalisering van het verkeersveiligheidsfonds, kan Vlaanderen nog meer investeren in praktijkgerichte mobiliteitseducatie."

Als de regionalisering niet onmiddellijk haalbaar is, dan zouden de middelen uit het fonds alvast aan de gewesten moeten worden overgedragen. Zodat de Vlaamse overheid zelf, in samenspraak met politiezones en gemeenten, prioriteiten kan bepalen in de besteding van dit geld.

Verkeersgedrag blijft de hoofdoorzaak bij het leeuwendeel van de verkeersongevallen. Mobiliteitstraining is dus een absolute must. Via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde ondersteunt de Vlaamse Overheid scholen bij het geven van praktijkgerichte verkeersopvoeding. De VSV werkt volgens het principe teach the teacher.

Enkele projecten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde zijn ondermeer: de verkeersbrevetten, de mobibuzz, verkeersouders, FietsIEfieTS (om fietsvaardigheden van kinderen te trainen), Mobilessen (handleiding voor leerkrachten),….


Meer info:

Sara Vercauteren
Persdienst minister Van Brempt
Tel. : 02/552.63.69 of 0495/21.56.69