Mobiel Vlaanderen

Versnelde aanpak gevaarlijke punten moet leiden tot hogere verkeersveiligheidBRON : Kabinet van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 31-01-2005
TEKST : Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, wil door het versneld wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken het aantal slachtoffers van verkeersongevallen drastisch doen dalen. Er wordt naar gestreefd om tegen 2010 de achterstand, die vandaag bestaat op vlak van verkeersslachtoffers ten opzichte van de best scorende landen in de Europese Unie, te halveren.

Minister Peeters zet de inhaalbeweging die sinds 2003 was opgestart versneld verder om de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen weg te werken. Hij voorziet hiervoor een budget van jaarlijks 100 miljoen euro. De provinciegouverneurs werden gevraagd om het programma in hun provincie te coördineren en de communicatie te verzorgen met de gemeentebesturen.

Er werd een vijfjarenprogramma opgesteld. De punten worden systematisch behandeld volgens een speciaal daartoe opgestelde leidraad. Deze zorgt voor een uniforme aanpak over heel Vlaanderen. De punten werden bestudeerd en oplossingen werden voorgelegd aan de bevoegde commissies. Na goedkeuring worden de projecten aanbestedingsklaar gemaakt. Momenteel werden reeds 86 projecten aanbesteed. Deze zijn intussen uitgevoerd of zullen in de loop van de volgende maanden gerealiseerd worden.

In de loop van februari en maart 2005 zullen, verspreid over de vijf provincies, in totaal 160 gevaarlijke punten aanbesteed zijn. Voor het bouwverlof 2005 voorziet minister Peeters nog eens 80 projecten in aanbesteding. Tegen eind 2005 komen daar bovenop nog 102 projecten zodat op het einde van dit jaar in totaal 342 projecten moeten aanbesteed zijn.

Intussen is ook gestart met een volgende reeks van 170 projecten voor het jaarprogramma 2005. Momenteel loopt de inventarisatie, de verkeerstellingen en de ongevallenanalyse, dit met medewerking van de lokale politiezones.

"Het begin van het project gevaarlijke punten was een periode van voorbereidende studies en procedures. Deze voorbereidende fase is achter de rug en het programma voor het wegwerken van de gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen, laten we nu op kruissnelheid draaien. Het effect op het terrein bij de aanpak van de gevaarlijke punten zal stelselmatig berekend (monitoring) worden door de lokale politiezones. De provinciegouverneurs wensen hieraan mee te werken en hebben hiertoe hun uitdrukkelijke steun toegezegd", besluit de minister.

Meer info:

Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters
tel. 02 552 66 44
e-mail:persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :Website Wegen en Verkeer (gevaarlijke punten)