Mobiel Vlaanderen

Vlaanderen krijgt VerkeersveiligheidsfondsBRON : Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn
DATUM : 25-05-2015
TEKST :

Vlaanderen krijgt een Verkeersveiligheidsfonds dat gespijsd wordt met de meeropbrengsten van de verkeersboetes, dat kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts aan: "Wat we in Vlaanderen extra innen aan boetes vloeit voortaan rechtstreeks terug naar het verkeersveiligheidsbeleid. Elke extra euro verkeersboete, is een euro extra voor meer verkeersveiligheid".

De afgelopen jaren kwam er een einde aan de daling van het aantal verkeersdoden op de Vlaamse wegen. 2014 betekende zelfs een absoluut keerpunt door een stijging van het aantal verkeersdoden tot 400. Daarmee doet Vlaanderen het opmerkelijk slechter dan de buurlanden. Weyts wil resoluut het tij keren en werkt aan een ingrijpend Vlaams Verkeersveiligheidsplan. Daarin komen maatregelen op vlak van o.a. rijopleiding, sensibilisering en veiligere infrastructuur maar ook handhaving. Zo investeert Weyts in meer trajectcontrole. De opbrengst van de boetes gaan naar een Verkeersveiligheidsfonds dat Weyts opricht via het programmadecreet dat werd ingediend in het Vlaams parlement.

In het kader van de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor een deel van het verkeersveiligheidsbeleid, inclusief de handhaving ervan. Zo is Vlaanderen bevoegd voor snelheidsovertredingen - maar niet op de autosnelwegen - en ten aanzien van uitzonderlijk vervoer, vervoer van gevaarlijke goederen, massa van voertuigen, afmetingen en signalisatie. Ook de opbrengst van de boetes ging naar Vlaanderen maar tegelijkertijd werd eenzelfde bedrag afgetrokken van de dotatie die Vlaanderen van de federale overheid krijgt via de Bijzondere Financieringswet. Vlaanderen kreeg de facto dus geen euro extra. De Vlaamse regering ging nu akkoord met Weyts’ voorstel om alle extra boeteopbrengsten niet naar de algemene begrotingskas te laten vloeien maar wel naar een nieuw op te richten Vlaams Verkeersveiligheidsfonds. Dat fonds wordt nu opgericht via het programmadecreet dat ter bespreking voorligt in het Vlaams parlement. "Zo komt er voortaan dus een rechtstreekse relatie tussen de verkeersboetes en meer verkeersveiligheid. Wie de verkeersveiligheid in het gedrang brengt, wordt daarvoor beboet maar betaalt meteen ook mee voor investeringen in meer verkeersveiligheid. Dat is alvast één belangrijke stap in de strijd tegen het hoge aantal verkeersdoden".

Met het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds wil Weyts gerichte initiatieven nemen om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Het gaat onder meer over betere handhaving (bijvoorbeeld door meer trajectcontroles), betere ongevallenregistratie, verkeersveiligere infrastructuur en flankerende maatregelen voor de verbeterde rijopleiding die Weyts voor ogen heeft.

Contact :