Mobiel Vlaanderen

Kandidaat-chauffeur krijgt vrije keuze over examencentrumBRON : Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het departement Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 20-04-2015
TEKST :

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat alle kandidaat-chauffeurs de vrijheid geven om zelf te kiezen waar ze hun rijexamen afleggen. Dat heeft Weyts bevestigd aan Vlaams Parlementslid Lorin Parys, die de minister gevraagd had naar de verwarring die ontstaan is na de Zesde Staatshervorming. Weyts: "De Vlaamse Overheid bepaalt de kwaliteit van het rijexamen, maar de locatie moet iedereen zelf kunnen kiezen".

Vandaag kan je als kandidaat-chauffeur niet kiezen waar je het examen voor een rijbewijs B aflegt. Je moet examen afleggen in het examencentrum gekoppeld aan je hoofdverblijfplaats of in het examencentrum gekoppeld aan je rijschool. De organisatie van de rijscholen is na de Zesde Staatshervorming echter een bevoegdheid van de Gewesten geworden. In de Bijzondere Wet die de overheveling van de bevoegdheid regelt, staat bovendien vermeld dat iedereen het recht heeft vrij te kiezen voor een examencentrum gevestigd in een ander Gewest.

"Als Vlaming kan je vandaag dus een vrije keuze maken in een ander Gewest, maar niet in je eigen Gewest Vlaanderen", stelt Vlaams Parlementslid Lorin Parys vast. "Pure Kafka". Parys wijst ook naar de bijzondere situatie in de Vlaamse Rand. "De oude wetgeving dwingt inwoners van sommige gemeenten rond Brussel nog steeds om het rijexamen af te leggen in Brussel, wat vaak tot taalproblemen leidt. Ik wil dat alle Vlamingen vrij kunnen kiezen waar ze het rijnexamen afleggen". Met een parlementaire vraag vroeg Parys aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts om duidelijkheid te scheppen.

Minister Weyts bevestigt in zijn antwoord dat er op het terrein verwarring bestaat over de huidige regeling. Om elke twijfel uit te sluiten, gaat Weyts de regelgeving nu wijzigen, zodat iedere Vlaming echt vrij kan kiezen waar hij of zij het rijexamen aflegt. "Ik wil een gewaarborgde keuzevrijheid voor alle Vlamingen", zegt Weyts. "Wat telt is de vaardigheden die je als kandidaat-chauffeur kan demonstreren. Waar je het examen aflegt, moeten mensen zelf kunnen kiezen".