Mobiel Vlaanderen

Aantal verkeersdoden in Vlaanderen stijgtBRON : Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid
DATUM : 17-03-2015
TEKST :

Vlaanderen telde in 2014 een aanzienlijke stijging van het aantal doden ter plaatse bij verkeersongevallen, terwijl het aantal letselongevallen en gewonden stagneerde. Het Vlaams Gewest blijft dan ook ver verwijderd van de ambitieuze doelstellingen voor 2015 en 2020. Bijkomende maatregelen zijn nodig om de verkeersveiligheid in onze regio weer op het goede spoor te brengen. Dat blijkt uit de teleurstellende ongevalscijfers die de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts vandaag voorstelt op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid.

Stijgend dodental, stagnerend aantal ongevallen en gewonden

Volgens de BIVV-Verkeersveiligheidsbarometer voor 2014 werden vorig jaar in Vlaanderen 336 doden ter plaatse geregistreerd, of 18 meer dan in 2013 (+5,7%). Daarmee overstijgt het dodental in 2014 zowel dat van 2013 als van 2012 (zie Figuur 1). Het aantal letselongevallen (-0,4%) en gewonden (-0,7%) in 2014 stagneerde ten opzichte van het jaar voordien, maar betekent niettemin een laagterecord.Figuur 1 - Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde doden ter plaatse, Vlaams Gewest
(Bron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL - Infografie: BIVV)

Het BIVV raamt het definitieve aantal verkeersdoden ('doden 30 dagen') voor 2014 op 400. Het gaat hier nog om een raming op basis van voorlopige cijfers. Dat aantal ligt ver verwijderd van de doelstellingen die de Vlaamse overheid zichzelf heeft opgelegd, namelijk maximum 250 verkeersdoden in 2015 en maximum 200 in 2020 (zie Figuur 2). Om de doelstelling van 2020 alsnog te halen, zou Vlaanderen een halvering van het dodental moeten realiseren op nauwelijks zes jaar tijd.Figuur 2 - Evolutie van het aantal verkeersdoden, Vlaams Gewest, 1991-2013
(Bron: FOD Economie AD Statistiek - Infografie: IMOB en BIVV)

Sterke verschillen volgens type weggebruiker

Volgens de BIVV-Verkeersveiligheidsbarometer voor 2014 verschilt de evolutie van het aantal doden ter plaatse zeer sterk tussen de verschillende weggebruikerscategorieën. Grote dalingen bij doden in ongevallen met lichte vrachtwagens (-16) en onder motorrijders (-19) staan in contrast met grote stijgingen bij doden in ongevallen met vrachtwagens (+30) en onder auto-inzittenden (+43). Het aantal doden ter plaatse bij voetgangers (+5), fietsers (+0) en bromfietsers (-1) evolueerde nauwelijks. Auto-inzittenden blijven met 166 doden ter plaatse de grootste groep verkeersdoden, het dodental onder auto-inzittenden voor 2014 is trouwens het hoogste dat sinds 2008 werd geregistreerd.

In de Europese ranglijst sluiten we met 60 verkeersdoden per miljoen inwoners aan bij het Europese gemiddelde, maar we doen het minder goed dan de buurlanden, met uitzondering van Luxemburg (65). Frankrijk telde 56 verkeersdoden per miljoen inwoners, maar vooral Duitsland en Nederland scoren met respectievelijk 44 en 34 verkeersdoden per miljoen inwoners frappant beter dan Vlaanderen (Bron: Jaarrapport Verkeersveiligheid 2013).

Structurele maatregelen nodig

'Deze rode cijfers bevestigen mijn ergste vermoedens: de stagnatie in de cijfers is een pijnlijke terugval geworden' aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. 'Voor een structurele daling in de cijfers zullen we nu structurele maatregelen nodig hebben. Ik wil een hervormde rijopleiding die beter voorbereidt op het verkeer, slimmere handhaving, een rijbewijs met punten en bovenal: meer lef. Deze nieuwe cijfers moeten bij iedereen alarmen doen afgaan', besluit minister Weyts.

Onderzoek wijst uit dat menselijk gedrag - gaande van onoplettendheden, vergissingen en onbedoelde fouten tot bewuste overtredingen - aan de oorzaak ligt van meer dan 9 op 10 verkeersongevallen. Een structurele daling in de ongevallencijfers is dus vooral een kwestie van gedragsverandering, en hoe die te bewerkstelligen. 'Het Vlaams Congres Verkeersveiligheid gaat daarom dieper in op de vraag hoe we met beleid en interventies verkeersveilig gedrag kunnen stimuleren, en hoe creatief we kunnen zijn om via educatie, sensibilisatie, infrastructuur, technologie, regelgeving en handhaving maar vooral ook door de afstemming tussen die verschillende soorten maatregelen mensen aan te zetten tot veiliger gedrag', aldus VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer.

Meer informatie:

Contact :