Mobiel Vlaanderen

Lancering Fiets wijs!-campagneBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 08-05-2014
TEKST :

In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, werd vanmorgen in Brugge de ‘FietsWijs’- campagne afgetrapt. Met de campagne willen Wielerbond Vlaanderen, de Vlaamse Wielrijdersbond en het fietsmagazine Grinta! de krachten bundelen om de wielertoerist die op de openbare weg en de jaagpaden fietst op een gerichte manier te sensibiliseren. De Vlaamse overheid investeert 50.000 euro in deze campagne. Tegelijk werd een campagne van waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart rond het gemengd gebruik van de jaagpaden voorgesteld.

FietsWijs

De voorbije jaren werden de campagnes 'Ik fiets proper' en 'Ik fiets hoffelijk' gelanceerd. Deze campagnes richtten zich op de actieve fietser. Beide campagnes smelten nu samen in één nieuwe overkoepelende sensibiliseringscampagne.

Met deze campagne willen Wielerbond Vlaanderen, de Vlaamse Wielrijdersbond en het fietsmagazine Grinta! zich vooral concentreren op enerzijds de verkeersveiligheid en hoffelijkheid en anderzijds de milieuvriendelijkheid van de fietsers. We willen de fietser aanporren om op een veilige en verstandige manier te genieten van onze Vlaamse wegen.

Met een nieuw logo, een charter, een magazine, promotie op fietsevenementen, een nieuwe website www.fietswijs.be en via de sociale media willen de organisatoren de wielertoerist sensibiliseren over het gebruik van de openbare weg en de jaagpaden.

'Fiets wijs!' wil vooral het gezond verstand laten spreken en door zelfregulering de maatschappelijke problemen bij het fietsen aanpakken.

Als uitsmijter en passend onder de noemer van fietsveiligheid is er de fietshelmcampagne 'Zet 'm op je kop' waarbij sportieve fietsers gemotiveerd worden om een fietshelm te dragen.

Vlaams minister-president Kris Peeters : "Ik ondersteun dit initiatief ten volle. Door dit charter te ondertekenen en de op te zetten sensibiliseringsacties, tonen we aan dat we als fietser hoffelijk willen zijn ten aanzien van anderen en duurzaam willen fietsen. Vlaanderen is bovendien een wielerregio met een internationale bekendheid, en het wielrennen leeft in alle geledingen van de bevolking. Een positief imago van de fietser en de wielertoerist draagt absoluut bij aan de uitstraling van Vlaanderen."

Vlaams minister van Mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits : "De waterwegen en de paden erlangs oefenen, zeker bij mooi weer, een grote aantrekkingskracht uit. De hoffelijkheidscode roept elke fietser en wielertoerist op tot wederzijds respect en verdraagzaamheid zodat iedereen op een aangename en verkeersveilige manier gebruik kan maken van de talrijke fiets- en jaagpaden. Rekening houdend met het multifunctioneel gebruik van de waterwegen en de jaagpaden erlangs, is het noodzakelijk om voortdurend na te gaan op welke wijze kan bijgedragen worden aan het comfort en de veiligheid van het fietsverkeer en dat van andere gebruikers van de jaagpaden".

Het jaagpad is er voor iedereen

Waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart lanceren een sensibiliseringsactie over het gebruik van de jaagpaden langs de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Met deze actie willen de waterwegbeheerders de gebruikers van het jaagpad wijzen op de vele functies van het jaagpad.

De jaagpaden kunnen volop gebruikt worden door recreatieve en functionele gebruikers (wandelaars, fietsers, rolschaatsers, hengelaars...). De jaagpaden zijn echter ook dienstwegen die de beheerders moeten toelaten om de rivieren en kanalen optimaal te onderhouden en er werken te kunnen uitvoeren.

Onder de titel 'Het jaagpad is er voor iedereen' worden op enkele druk gebruikte trajecten wegmarkeringen aangebracht en borden geplaatst. Eveneens is er een folder opgemaakt die verspreid zal worden via fietsorganisaties, toeristische infokantoren,… De trajecten waar de markeringen aangebracht worden bevinden zich langs het kanaal Gent-Oostende, de Zeeschelde, het kanaal Leuven-Dijle, het kanaal Bocholt-Herentals en het Albertkanaal.

Persinfo :
Link :www.fietswijs.be
www.facebook.com/fietswijs