Mobiel Vlaanderen

Prioriteitenlijst Carpoolparkings West-Vlaanderen is klaarBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 24-04-2014
TEKST :

Er ligt een prioriteitenlijst klaar voor de uitbreiding of de aanleg van nieuwe carpoolparkings in West-Vlaanderen. De lijst komt er na een grondige studie. De resultaten van deze studie zijn belangrijk voor het investeringsbeleid voor de komende jaren. Het doel is om soortgelijke studies ook uit te voeren in de vier andere Vlaamse provincies. Carpoolen vermindert het aantal auto’s op de weg en de carpoolparkings zorgen voor een hogere veiligheid aan op- en afritten van autosnelwegen.

Steden en gemeenten stellen geregeld de vraag om op hun grondgebied een carpoolparking aan te leggen of de bestaande parkings uit te breiden. De aanleg van carpoolparkings is belangrijk omdat autodelen voor meer duurzame autokilometers zorgt. Carpoolparkings verhogen ook de verkeersveiligheid aan op- en afritten. Wildparkeren wordt op die manier vermeden.

Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken een studie laten uitvoeren rond de carpoolparkings in West-Vlaanderen. De studie laat toe een gericht investeringsbeleid uit te werken. Het stimuleren van carpoolen is één van de instrumenten om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. De focus ligt op het woon-werkverkeer en heeft dus een positief effect in de spits. De aanwezigheid van fietsenstallingen en verbindingen met het openbaar vervoer maken carpoolparkings nog interessanter.

De studie resulteert in een prioriteitenlijst voor nog te realiseren carpoolparkings en verbeteracties op bestaande carpoolparkings. In totaal zijn er 1224 carpoolparkeerplaatsen in West-Vlaanderen, sinds 2010 is het aantal carpoolplaatsen bijna verdubbeld.

Prioriteitenlijst

De eerste stap bestond uit de opmaak van een longlist van potentiële locaties voor carpoolparkings. Dat gebeurt op basis van locaties van wildparkeerders, knooppunten in de wegstructuur, vragen vanuit gemeentebesturen en bestaande carpoolparkings.

Met behulp van theoretische verkeersmodellen is het potentieel van de locaties verder onderzocht. Er werd met volgende criteria rekening gehouden : totaal aantal woon-werkverplaatsingen dat op de locatie passeert, totale afstand van de verplaatsingen die op de locatie passeren, afstand tot herkomst en bestemming, ligging nabij een knooppunt in het wegennet. De longlist bestond uit 36 locaties : 17 bestaande carpoolparkings en 19 nieuwe locaties.

De resultaten van al die berekeningen leidden tot een shortlist. Per (potentiële) carpoolparking werd een fiche opgesteld die inzicht geeft over de haalbaarheid op een bepaalde locatie om een carpoolparking aan te leggen of uit te breiden. Daarbij werd er rekening gehouden met vier criteria : juridische context, planningscontext, ruimtelijke context en verkeerskundige context.

Zo werd uiteindelijk volgende prioriteitenlijst voor West-Vlaanderen bereikt :

 1. Beernem - uitbreiding
 2. Jabbeke-West - uitbreiding
 3. Kortrijk-Oost - uitbreiding
 4. Waregem - uitbreiding
 5. Roeselare-Rumbeke- nieuw
 6. Ruddervoorde - uitbreiding
 7. LAR-nieuw
 8. Izegem-nieuw
 9. Wevelgem-Zuid-nieuw
 10. Zonnebeke-Beselare-nieuw
 11. Wevelgem-Noord-nieuw
 12. Loppem-uitbreiding
 13. Westkapelle-nieuw
 14. Gistel-nieuw
 15. Oostkamp-nieuw

Actieplan voor de toekomst

Deze prioriteitenlijst zal de basis vormen voor de uitbreiding en nieuw aan te leggen carpoolparkings op het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer in West-Vlaanderen de volgende jaren. Op een aantal bestaande carpoolparkings kan met behulp van kleine aanpassingen al een significante meerwaarde worden gecreëerd. Een voorbeeld daarvan is Beernem waar je met hermarkeringen een uitbreiding kan bereiken.

In de studie worden ook richtlijnen en aandachtspunten meegegeven ivm het beheer en het onderhoud van de carpoolparkings. Een goede bewegwijzering is heel belangrijk. De prioriteitenlijst en de aandachtspunten zullen nog op een studiedag toegelicht worden.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : "Carpoolen zorgt voor meer duurzame verplaatsingen, minder auto’s op de weg en dus een betere doorstroming van het verkeer. Op basis van deze studie kennen we de concrete mogelijkheden in West-Vlaanderen en kunnen er in de toekomst gerichte, oordeelkundige investeringskeuzes worden gemaakt. In de toekomst kan ook overwogen worden om carpoolparkings voor andere doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld voor de start van recreatieve fiets- en wandelroutes als dit het eigenlijke gebruik van de parking niet hindert. Deze studie biedt inzicht en verschillende mogelijkheden die samen met de gemeenten kunnen worden besproken."

De methodiek die hier is gebruikt kan ook in de vier andere Vlaamse provincies toegepast worden. Er worden stappen ondernomen om dit op te starten.

Persinfo :