Mobiel Vlaanderen

Subsidiedecreet voor mobiliteitsverenigingen en mobiliteitsprojectenBRON : Kabinet van minister Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 27-01-2005
TEKST : Op 1 januari 2005 trad een nieuw decreet over de erkenning en subsidiëring van mobiliteitsverenigingen en -projecten in werking. De Vlaamse overheid roept kandidaten op, met een advertentie in een aantal Vlaamse kranten op vrijdag 28 januari.

Het nieuwe decreet betreft enerzijds de erkenning en structurele basissubsidiëring van verenigingen die zich op het niveau van het Vlaamse Gewest inzetten voor de belangen van zwakke weggebruikers of gebruikers van het openbaar vervoer. Anderzijds betreft het de toekenning van projectsubsidies inzake mobiliteit, ook aan niet erkende verenigingen.

Voor andere sectoren van het Vlaamse beleid was een dergelijke regelgeving al eerder uitgewerkt, bijvoorbeeld via het Kunstendecreet of het subsidiedecreet voor de milieuverenigingen. Tot nu bleef de ondersteuning van mobiliteitsverenigingen door de Vlaamse overheid beperkt tot een projectmatige aanpak. Dat staat echter haaks op de algemene werking van de organisaties, die een continue aanpak vergt.

Met dit decreet wordt dus voor het eerst in Vlaanderen een kader uitgewerkt waarbij mobiliteitsverenigingen op een structurele manier kunnen worden erkend. Hierdoor kunnen zij gedurende vier jaar het recht op een basissubsidie verkrijgen, waardoor zij minder afhankelijk worden van projectmatige subsidies.

Ook de subsidiëring van allerhande projecten rond mobiliteit zal met dit decreet gestructureerder verlopen. Alle ingediende projecten worden aan de hand van vooraf bepaalde kwaliteitscriteria met elkaar vergeleken.

Alle aanvragen voor erkenning en subsidiëring worden in de loop van 2005 verwacht en vanaf 2006 zullen voor het eerst subsidies volgens de nieuwe reglementering worden toegekend.

Meer informatie met betrekking tot deze nieuwe regeling, zoals bijvoorbeeld wanneer en hoe men een aanvraag kan indienen, is terug te vinden op de webpagina: www.mobielvlaanderen.be/subsidiedecreet.

Voor meer informatie:

Peter Keppens
afdeling Personenvervoer en Luchthavens
tel. 02-553 81 75
fax 02-553 78 65
e-mail: peter.keppens@lin.vlaanderen.beLink :www.mobielvlaanderen.be/subsidiedecreet