Mobiel Vlaanderen

Fietscongres 2014 - Hoger fietsgebruik stimuleren door extra maatregelenBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 24-03-2014
TEKST :

Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits op het Fietscongres in Brugge enkele maatregelen voorgesteld om het fietsbeleid extra te versterken: de komst van de eerste Blue-bikes hubs aan haltes van De Lijn, de ingebruikname van de fietspadprofilometer door het Agentschap Wegen en Verkeer, ondersteuning van het fietsbeleid van de lokale besturen door de oprichting van het Fietsberaad Vlaanderen en de nieuwe verkiezing voor Fietsstad/Fietsgemeente 2015. Op het Fietscongres wordt ook de nieuwe brochure 'Fietsroutes in Vlaanderen, goede praktijkvoorbeelden' voorgesteld, die de Fietsersbond vzw samenstelde in opdracht van minister Crevits. In de brochure worden in elke provincie een aantal voorbeelden van integrale fietsroutes omschreven, met bijzondere aandacht voor een aantal fietssnelwegen. Ook worden er nieuwe richtlijnen voor de aanleg van fietssnelwegen opgenomen in het Vademecum Fietsvoorzieningen.

Fietsbeleid is een speerpunt binnen het duurzaam mobiliteitsbeleid. Nooit eerder werd er zoveel geïnvesteerd in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur als deze legislatuur. Goed voor 1.750 kilometer nieuwe en vernieuwde fietspaden en 72 fietsbruggen en -tunnels. Na Denemarken en Nederland is Vlaanderen de derde fietsregio in Europa.


Potentieel hoger fietsgebruik

De positieve tendensen over het fietsgebruik tonen aan dat de fiets in de toekomst een groter aandeel gaat innemen in ons verplaatsingsgedrag. Recent onderzoek van technologiebedrijf Bosch toonde aan dat ruim zes op de tien Belgen de elektrische fiets een goed alternatief vinden voor het woon-werkverkeer. De meeste ondervraagden vinden een afstand tot 15 kilometer aanvaardbaar om per elektrische fiets af te leggen naar het werk. In een recente studie van Touring en Febiac geeft 39% van de ondervraagden aan minder de wagen te willen nemen en meer de fiets te willen gebruiken.

Er is dus nog een groot potentieel voor een hoger fietsgebruik in Vlaanderen. Bovendien zijn verplaatsingsafstanden relatief kort. 53% van onze verplaatsingen is korter dan de fietsbare afstand van 5 km, terwijl 16,5% van onze verplaatsingen zelfs korter is dan 1 km. Toch gebeuren nog te veel korte verplaatsingen met de auto. Het is belangrijk dat we meer van die korte ritjes met de fiets of te voet doen. Er is dus een groot groeipotentieel voor duurzame vervoerswijzen, in het bijzonder voor de fiets, ook in combinatie met het openbaar vervoer. Daarom is het zo belangrijk dat alle randvoorwaarden worden ingevuld: veilige en comfortabele fietspaden, fietssnelwegen voor de langere verplaatsingen, fietsenstallingen op de bestemming en in woonbuurten, sensibiliserende campagnes voor een sterk lokaal fietsbeleid, comodaliteit tussen openbaar vervoer en de fiets,...

Met het oog op het omzetten van het potentieel fietsgebruik in effectief fietsgebruik stelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits vandaag op het Fietscongres in Brugge een aantal nieuwe beleidsmaatregelen voor.

Investeringen in missing links

Deze legislatuur wordt gemiddeld 100 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Niet alleen het aantal nieuwe en vernieuwde kilometers fietspaden tellen. Er wordt ook gericht geïnvesteerd in het wegwerken van de missing links. Daarbij werden maar liefst 72 fietsbruggen en fietstunnels in gebruik genomen tussen 2009 - 2014: 24 in de provincie Antwerpen, 16 in Oost-Vlaanderen, 11 in West-Vlaanderen, 11 in Vlaams-Brabant, 10 in Limburg.

De ambitie, zoals vastgelegd in het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen, is om tegen 2030 alle fietspaden langs gewestwegen veilig en comfortabel te maken. Het laatste Integraal FietsInvesteringsprogramma - IFI 2013-2015 - bevat 516 projecten: 126 fietsprojecten in de provincie Antwerpen, 79 in de provincie Oost-Vlaanderen, 126 in de provincie West-Vlaanderen, 96 in de provincie Vlaams-Brabant en 89 projecten in de provincie Limburg.

De tram en de bus in combinatie met Blue-bikes - duurzame (co)mobiliteit

Om de comodaliteit tussen de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren gaat De Lijn participeren in de aandeelhoudersstructuur van de nv Blue-mobility met het oog op Blue-bike fietspunten aan haltes van De Lijn. Die investering van 340.000 euro maakt de uitbouw mogelijk van 6 nieuwe Blue bike-hubs aan halteplaatsen van De Lijn en 400 Blue bike-fietsen. De uitbreiding van de software zal ervoor zorgen dat met één kaart, de MOBIB-kaart, gebruik zal kunnen gemaakt worden van zowel het openbaar vervoer als de deelfiets. Dit verlaagt de drempel om voor één verplaatsing verschillende vervoersmiddelen te combineren. Gebruiksgemak is immers een voorwaarde om vervoersgedrag te wijzigen.

De Lijn participeert in de Blue-bike fietsen omdat deze zorgen voor de synergie tussen de fiets en het openbaar vervoer. De Blue-bike biedt een oplossing aan voor de last mile, de naverplaatsing tot de eindbestemming.

De Blue bikes zullen nu dus ook op andere locaties verschijnen dan alleen de NMBS-stations. Nu de financiering rond is, worden de concrete locaties van de nieuwe hubs in samenspraak tussen De Lijn en Blue-mobility nv vastgelegd.

Voor de derdebetalersregeling verleende minister Crevits een subsidie van 100.000 euro aan de nv Blue-mobility. Steeds meer steden en gemeenten stappen in deze derdebetalersregeling zodat de gebruiker maximum 1 euro betaalt voor het gebruik van de Blue-bike: Deinze, Eeklo, Brugge, Dendermonde, Mortsel, Lier, Waregem. Vanaf 1 april 2014 komen daar Hasselt, Ninove, Geel en Herentals bij. Mechelen sluit aan vanaf 1 mei 2014.

Fietspadprofilometer Agentschap Wegen en Verkeer in gebruik genomen

Vanaf dit jaar zet het Agentschap Wegen en Verkeer voor het eerst de fietspadprofilometer in om de vlakheid van fietspaden te testen. Deze wordt ingezet bij de oplevering van nieuwe fietspaden, zodat het werk van de aannemer op een objectieve manier beoordeeld kan worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook gebruik maken van deze fietspadprofilometer voor de opmaak van het tweejaarlijkse rapport 'staat van de fietspaden'.

Verkiezing Fietsstad/Fietsgemeente2015

Steden en gemeenten kunnen duidelijk accenten leggen en uitblinken om lokaal fietscultuur te stimuleren, elk volgens de eigen schaal en mogelijkheden. De eerste verkiezing in 2012 heeft vele steden en gemeenten ertoe aangezet om hun fietsbeleid te versnellen en te verdiepen. Alle gemeenten en steden kunnen veel van elkaar opsteken. Vanaf vandaag start de wedstrijd voor de verkiezing van de Fietsstad/Fietsgemeente 2015. Alle gemeenten krijgen binnenkort een oproep in de bus om deel te nemen aan deze verkiezing.

Fietsberaad Vlaanderen

Ongeveer 60% van de 12.000 km van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) ligt langs gemeentewegen. Gemeenten zijn nu vaak te weinig op de hoogte van wat er allemaal bestaat en mogelijk is om het lokaal fietsbeleid uit te bouwen en het fietsgebruik te stimuleren. Daarom wil minister Crevits de gemeenten ondersteunen bij de uitbouw van een modern fietsbeleid en richt ze - naar analogie met de fietslanden Nederland en Denemarken - een Fietsberaad Vlaanderen op. Het Fietsberaad Vlaanderen is een nieuw kenniscentrum dat zal instaan voor de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor het fietsbeleid. Het zal functioneren binnen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Fietsberaad Vlaanderen zal ongetwijfeld de dynamiek wat betreft lokaal fietsbeleid versterken.

Tegen het begin van de zomer zal het Fietsberaad operationeel zijn.

Het Fietsberaad zal o.a. concrete innovatieve en creatieve oplossingen promoten voor meer en veilig fietsgebruik, zoals :

  • de inzet van fietskoeriers voor verzendingen door de gemeentelijke administratie;
  • fietsdeelsystemen die een efficiënte aanvulling zijn op het openbaar vervoer binnen de gemeente, verlichting langs fietspaden die de fietser 'volgt' (dit is verlichting die enkel brandt voor passerende fietsers en daarna automatisch weer dooft);
  • innovatieve fietsenstallingen als 'fietstrommels' en dan vooral in woonbuurten (waar in de woningen zelf de ruimte ontbreekt om de fiets te stallen);
  • de inzet van fietstelpalen. Ze zijn een sensibiliserend 'community'-instrument en bovendien zijn de telgegevens die ze opleveren bijzonder nuttig voor verder fietsbeleid;
  • het gebruik van fietsstraten als veilige fietsverbinding binnen stadscentra.

Brochure 'Fietsroutes in Vlaanderen - goede praktijkvoorbeelden' en nieuwe richtlijnen fietssnelwegen

Op het Fietscongres wordt de nieuwe brochure 'Fietsroutes in Vlaanderen, goede praktijkvoorbeelden' voorgesteld, die de Fietsersbond vzw samenstelde in opdracht van minister Crevits. In de brochure worden in elke provincie een aantal voorbeelden van integrale fietsroutes omschreven, met bijzondere aandacht voor een aantal fietssnelwegen die ondertussen werden gerealiseerd. Deze voorbeelden zullen inspiratie geven voor weer nieuwe investeringen van steden en gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid. De brochure kan u downloaden op de website Mobiel Vlaanderen.

Ook vandaag worden de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de aanleg van fietssnelwegen opgenomen in het Vademecum Fietsvoorzieningen.

Deze teksten vormen de basis van de achterliggende visie. De aanleg van fietsinfrastructuur via het Integraal FietsInvesteringsprogramma van het Fietsteam gebeurt altijd vanuit de globale visie van het integrale fietsroutenetwerk. We hebben telkens de route van A tot B in gedachten, ook al gebeurt de aanleg in verschillende fasen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: "Heel veel korte afstanden doen we nu te snel met de auto. Om de mobiliteit vlotter en duurzamer te maken, zal de fiets een belangrijke rol spelen. De voorbije 5 jaar zien we een kentering. De fiets wordt steeds populairder. Om alle overheden te stimuleren om nieuwe stappen te zetten voor een sterk en innovatief fietsbeleid organiseer ik het tweejaarlijkse Fietscongres samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dit is dus hét moment om nieuwe stappen te zetten voor een sterk en innovatief fietsbeleid. Nieuwigheden zijn de komst van de eerste Blue-bikes hubs aan haltes van De Lijn, de fietspadprofilometer om de vlakheid van nieuwe fietspaden te controleren, en de lokale besturen die extra gestimuleerd worden door de oprichting van het Fietsberaad Vlaanderen en de nieuwe verkiezing voor Fietsstad/Fietsgemeente 2015. Ik ben ervan overtuigd dat de steden en gemeentes door de dynamiek van het Fietsberaad Vlaanderen sneller en efficiënter kunnen investeren in hun fietsbeleid. De nieuwe brochure 'Fietsroutes in Vlaanderen, goede praktijkvoorbeelden' is voor steden en gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid een inspiratiebron voor nieuwe fietsinvesteringen. Samenwerking tussen alle overheden zal ook de komende jaren belangrijk zijn om onze fietscultuur nog te versterken. Nu al zijn we de derde fietsregio binnen Europa. Het is mijn ambitie om de kloof met de toplanden Denemarken en Nederland te dichten."

Naar aanleiding van het fietscongres is een nieuw filmpje gemaakt.

Persinfo :