Mobiel Vlaanderen

Vlaanderen in 2013 verkeersveiligerBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 20-02-2014
TEKST :

Vlaanderen is vorig jaar opnieuw verkeersveiliger geworden, voor het tweede jaar op rij. Er zijn minder gewonden gevallen, het aantal doden is lichtjes gedaald en er zijn minder ongevallen gebeurd. De dalende trend over een langere periode wordt verder gezet. Tijdens deze legislatuur (2009-2013) is het aantal dodelijke slachtoffers ter plaatse met bijna een kwart (23 procent) op jaarbasis gedaald en ook het aantal gewonden en ongevallen nam beduidend af. Dat is hoopgevend, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, maar er is nog veel werk te verrichten om de doelstellingen van het Pact 2020 en van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen te halen.

De verkeersveiligheid is er in Vlaanderen in 2013 opnieuw op vooruit gegaan. Het aantal dodelijke slachtoffers is lichtjes gedaald met 1,2% tot 319 doden ter plaatse. Voor het aantal gewonden is er een daling van 5,5% tot 33.583 gewonden en voor het aantal letselongevallen is er een daling met 6,7% tot 26.244 ongevallen.

Uit de gegevens voor Vlaanderen blijkt dat de provincie Oost-Vlaanderen met 54 dodelijke slachtoffers in totaal in 2013 een opmerkelijke daling van het aantal doden ter plaatse noteert, met 31 dodelijke verkeersslachtoffers minder dan in 2012. West-Vlaanderen kende in 2012 uitzonderlijk weinig dodelijke slachtoffers en ziet nu een toename van het aantal dodelijke slachtoffers met 23, in totaal vielen er 85 doden ter plaatse te betreuren. West-Vlaanderen kent dan weer wel de sterkste daling van het aantal letselongevallen, een daling van ruim 12%, dubbel zo sterk als de daling in de andere Vlaamse provincies.

Voor alle categorie├źn van weggebruikers is er in Vlaanderen een afname van het aantal letselongevallen: de daling ligt tussen -5% tot -10%, met een uitgesproken afname van 14% voor letselongevallen met bromfietsers.

Er zijn verschillende redenen voor de betere resultaten. Er is een globale neerwaartse trend van het aantal letselongevallen en het aantal gewonden en doden op de wegen in ons land. Dat is een structurele trend. Er werd en wordt nog altijd hard gewerkt aan het kwalitatief beter en veiliger maken van het wegennet, de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, het wegwerken van gevaarlijke punten, er zijn gerichte acties rond handhaving, er is een geleidelijke gedragsverandering bij de weggebruikers, er zijn verbeteringen aan de veiligheid van de voertuigen, ...

2009-2013

De cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer voor Vlaanderen sinds het begin van deze legislatuur zijn globaal dalend. Het aantal dodelijke slachtoffers ter plaatse in 2009 lag op 414, in 2013 op 319. Dat is een daling van bijna een kwart (23 procent). Het aantal gewonden is verminderd van 38.467 in 2009 tot 33.583 in 2013 of een daling van bijna 13 procent. Het aantal letselongevallen is ook gedaald van 30.025 in 2009 tot 26.244 in 2013, een daling van ruim 12 procent. De dalingen doen zich voor in alle categorie├źn: voetgangers, fietsers, motorfietsers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens. Enkel bij de in het verkeer gedode bromfietsers is er een status quo.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: "De resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer voor 2013 zijn hoopgevend. Nog nooit zijn er minder doden ter plaatse gevallen in het verkeer in Vlaanderen dan in 2013 en de cijfers over het aantal gewonden en letselongevallen zijn de laagste ooit. Er zijn plus- en minpunten te vinden in deze nieuwe verkeersveiligheidsbarometer. Dat betekent dat we onophoudelijk aandacht moeten hebben voor iedereen die zich in het verkeer begeeft. Een doelgroepgerichte aanpak specifiek op maat van de meest kwetsbare weggebruikers blijft aangewezen. We hebben immers nog een hele weg af te leggen om de vooropgestelde doelen van het Pact 2020 en van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen te halen."

Persinfo :