Mobiel Vlaanderen

Inzet Flanders Logistics-consulenten kostenbesparend en goed voor milieuBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 23-01-2014
TEKST :

De inzet van Flanders Logistics-consulenten in bedrijven haalt veelbelovende resultaten. Ze zorgen voor een potentiële kostenbesparing van gemiddeld 8 procent op de logistieke kosten en een winst van 9 procent op de uitstoot van CO2. Dat vertaalt zich in een winst van meer dan 6 miljoen euro voor de huidige deelnemende bedrijven en een CO2-reductie van 2600 ton. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft die eerste resultaten bekend gemaakt bij Ecover in Malle. Sinds 8 maanden zijn de logistieke consulenten aan de slag. Zowat alle deelnemende bedrijven zijn lovend over het werk van de consulenten. 70 projecten zijn al afgerond. De bedrijven zetten de adviezen op korte termijn om in de praktijk.

Vlaanderen wil tegen 2020 de beste Europese regio zijn op het vlak van slimme en duurzame logistiek. Die ambitie is een kernpunt van Vlaanderen In Actie. Om een logistieke topregio te worden, moet Vlaanderen een intelligent, duurzaam, multimodaal en geïntegreerd transportsysteem tot stand brengen.

Om die reden moeten bedrijven nadenken hoe ze het vervoer van hun goederen duurzaam en kostenefficiënt organiseren. Vaak worden transportstromen georganiseerd vanuit gewoonte. Vooral kleine en middelgrote bedrijven kunnen hulp gebruiken en besparen op logistiek vlak. Die logistieke oefening kan echt wel vruchten afwerpen met behulp van de Flanders Logistics-consulenten.

In Europa ligt de gemiddelde beladingsgraad van vracht- en bestelwagens op 57 procent. Een kwart van de trucks rijdt zelfs leeg. Dat drijft het energieverbruik op, ook de energiekost en de uitstoot van vervuilende stoffen.

Flanders Logistics-consulenten

Sinds juni 2013 geven de consulenten kleine en middelgrote bedrijven concreet en gratis advies over hun logistieke activiteiten. Dit advies gaat over samenwerking met andere bedrijven, over een betere rittenplanning of een betere bundeling van het goederenvervoer. Transport kan ook uitbesteed worden. Een magazijn- of netwerkanalyse biedt dan weer mogelijkheden om verpakkingen en ladingen efficiënter aan te pakken. Soms betekent een verschuiving van goederenvervoer richting spoor of binnenvaart een meerwaarde.

Bij elke case vertrekt de consulent vanuit de goederenstroom van het bedrijf in kwestie en niet vanuit het vervoermiddel. Indien enkel wegvervoer mogelijk is, dan streven ze ook daar naar de nodige verbeteringen om bijvoorbeeld leegtransporten of halve beladingen te vermijden. De doelstellingen bij elk project zijn kostenreductie en CO2-reductie. Het is bovendien belangrijk dat de bedrijven de adviezen gemakkelijk kunnen toepassen.

Resultaten na 7 maanden veelbelovend

In 2013 werden 407 bedrijven door de Flanders Logistics-consulenten gecontacteerd. Gemiddeld zegt meer dan 1 op de 3 bedrijven toe voor een verkennend gesprek. Na dat gesprek wordt er in 6 op de 10 van de gevallen ook effectief een project opgestart met het opzetten van een quickscan van de logistieke activiteiten van het bedrijf in kwestie. Dit brengt het aantal opgestarte projecten met de bedrijven voor 2013 op 85, waarvan er 70 intussen werden afgerond.

De geformuleerde adviezen van de 70 projecten komen neer op een totale mogelijke kostenbesparing van meer dan 6 miljoen euro, ofwel gemiddeld 8% van de logistieke kosten. Naast kostenbesparingen betekenen de adviezen ook milieubesparingen. De 70 projecten staan in voor een CO2-reductie van 9% of een daling van 2.595 ton CO2.

Uit de eerste steekproeven blijkt dat meer dan 6 op de 10 bedrijven al na 3 maanden de adviezen toepasten. De overige 30% van de aanbevelingen plannen zij in de toekomst nog te verwezenlijken. 40% van de bedrijven heeft nog geen advies toegepast, maar is wel van plan dit in de toekomst te doen. Zij geven aan dat ze 85% van het advies willen toepassen.

Tot slot geeft 96% van de bedrijven aan tevreden te zijn over de dienstverlening en de adviezen van de Flanders Logistics-consulenten. Vooral de praktijkkennis en de praktische, bedrijfsgerichte ingesteldheid van de consulenten worden door de bedrijven sterk op prijs gesteld.

Ecover : nieuw transportproces, minder lege vrachtwagens

Toen Ecover, een producent van ecologische was- en schoonmaakmiddelen, de toevoer van zijn inkomende goederen wilde verbeteren heeft het daarvoor een beroep gedaan op de Flanders Logistics-consulenten. Samen hebben ze een nieuw transportproces bepaald. Vroeger leverden de leveranciers elk apart hun producten bij Ecover af. Op aanraden van de consulenten zullen de goederen binnenkort geleverd worden aan een centrale dienstverlener, die de goederen zal bundelen en in volle vrachten zal leveren aan Ecover. Op deze manier worden er enkel volle vrachten naar Ecover vervoerd vanuit het depot van de centrale dienstverlener en daalt het aantal ‘lege kilometers’. Ecover was verrast te vernemen dat door deze aanpassingen in het aanvoersysteem er een CO2 besparing van 12% gerealiseerd kon worden. Dit was voor hen de drijfveer om het nieuwe systeem snel toe te passen.

Bieze Food Group : krachten bundelen

De Flanders Logistics-consulenten hebben vooreerst 3 individuele projecten bij Jebo, Nikita en Starmeal - allen behorend tot de Bieze Food Group - gerealiseerd. Er werd onder meer gewerkt op de uitbesteding van eigen vervoer, er werd voorgesteld om hogere paletten te gebruiken om de beladingsgraad van de vrachtwagens te verhogen en er werd een nieuwe rittenplanning voorgesteld op palletbasis. De individuele projecten hebben een kostenbesparingspotentieel van 8-10 % op de kosten van deze individuele bedrijven en een daling van 3 tot 4% op de CO2-uitstoot.

Er is een grote synergie tussen de activiteiten van de drie bedrijven. Zo produceren zij verse goederen die snel tot bij de klant moeten geraken en is er een grote overlap in hun klantenbestand. Binnen hun overkoepelende organisatie - Bieze Food Group - werd er op basis van deze synergie een logistiek samenwerkingsverband opgezet via een hub-systeem in Lummen. Hierbij worden de goederen van de verschillende firma’s op eenzelfde locatie gelost en geconsolideerd. Dit zorgt ervoor dat ze hun klanten samen kunnen beleveren, transparant samen kunnen werken, een eenvoudig gezamenlijk importsysteem opzetten en extra kosten besparen. De consolidatie heeft een kostenbesparingspotentieel van een extra 3-5% en een extra daling in CO2-uitstoot van 2-3% bovenop de besparingen van de individuele projecten.

Minister Hilde Crevits: "De Flanders Logistics-consulenten hebben de voorbije 7 maanden heel wat Vlaamse bedrijven geholpen met advies om hun goederen efficiënter te vervoeren. De eerste resultaten tonen aan dat slimme en duurzame logistiek hand in hand gaan en dat bedrijven echt gebaat zijn met goed logistiek advies. De winst is dubbel : het logistiek proces is goedkoper en er is minder uitstoot van CO2. Deze resultaten moeten nog meer bedrijven inspireren om hun mogelijkheden op logistiek vlak samen met de logistieke consulenten te bekijken. Samen zorgen ze bovendien voor minder vrachtwagens op onze wegen."

Philip Malmberg, CEO Ecover: "Een gezonde en duurzame levensstijl makkelijk maken. Onze missie wordt andermaal in de verf gezet met dit project. Door middel van de vernieuwde aanvoerlogistiek kunnen we immers 12% CO2-uitstoot besparen, hetgeen ons dan ook aanspoort tot een snelle toepassing."

Bart Favril, Algemeen Directeur JEBO FOODS: "De Flanders Logistics-consulenten hebben ons bewust gemaakt van de logistieke mogelijkheden en het belang van duurzaam transport. Door het luik transport apart uit te lichten over de bedrijven heen kunnen we in de komende jaren zowel kostenefficiënt werken, als onze ecologische voetafdruk verkleinen. Ik zou de Flanders Logistics-consulenten absoluut aanraden."

Met steun van de logistieke sector

De logistieke sector zet mee haar schouders onder de Flanders Logistics-consulenten. De sector is betrokken in de werking en de aansturing van de consulenten. De bevoegde Vlaamse overheidsdiensten, VOKA, UNIZO, de vijf Vlaamse provinciale ontwikkelings-maatschappijen en heel wat belangenorganisaties uit de sector ondertekenden daartoe bij de start een samenwerkings- en intentieovereenkomst.

Persinfo :