Mobiel Vlaanderen

Project 'Getuigen Onderweg' helpt jongeren op weg naar meer verkeersveiligheidBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 21-11-2013
TEKST :

Het project 'Getuigen Onderweg' mist zijn doel niet. Dat blijkt uit een evaluatie uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het project 'Getuigen Onderweg' laat slachtoffers van verkeersongevallen en nabestaanden hun verhaal brengen aan leerlingen van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Uit de evaluatie blijkt dat de getuigenissen leerlingen zowel verstandelijk als gevoelsmatig raken en dat ze na de getuigenis meer belang aan verkeersveiligheid hechten. Volgens de onderzoekers is het zinvol om na te gaan in hoeverre dit project ook kan worden aangeboden als alternatieve straf voor bepaalde groepen van verkeersovertreders. Minister Crevits lichtte de resultaten van het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid toe in het Vlaams Parlement naar aanleiding van het congres '5 jaar vzw Rondpunt'.

'Getuigen Onderweg' is een project van de vzw Rondpunt dat steun krijgt van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Jongeren van het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs krijgen in de klas een verhaal te horen van slachtoffers van ongevallen of van nabestaanden. Het is een verhaal van preventie: een verhaal van stilstaan bij het verkeer in het belang van de verkeersveiligheid. Nog te veel jongeren sterven of raken gewond in het verkeer.

Vorig en dit schooljaar hebben bijna 18.000 jongeren zo'n verkeersgetuigenis bijgewoond. De getuigen worden gevonden via de werking van lotgenotenverenigingen en van revalidatie- en dienstencentra. De verkeersgetuigen krijgen eerst een opleiding van zes maanden tot een jaar.

In opdracht van Vlaams minister Hilde Crevits zijn de effecten van de verkeersgetuigenissen wetenschappelijk onderzocht door het Steunpunt Verkeersveiligheid. Het is voor het eerst dat een beleidsmaatregel rond educatie en sensibilisering en gedragsbeïnvloeding wetenschappelijk getoetst wordt. De onderzoekers gingen na of de getuigenissen effect hebben. Aandachtspunten zijn attitude, sociale norm, zelf-effectiviteit, intenties en gedrag. Bijna 1400 leerlingen namen deel aan het onderzoek van het Steunpunt Verkeersveiligheid.

Enkele onderzoeksresultaten

  • Het onderzoek leert dat de leerlingen zowel cognitief (verstandelijk) als affectief (gevoelsmatig) geraakt worden door de verkeersgetuigenissen. Ze vinden de getuigenissen vooral informatief, nuttig en geloofwaardig, soms ook wat beangstigend en onrustwekkend.
  • De leerlingen hebben na de deelname een positievere ingesteldheid tegenover verkeersveiligheid.
  • Op verschillende specifieke verkeersveiligheidsitems zoals het dragen van een fluo hesje, het gebruik van een fietshelm, fietsen achter elkaar is er een verbeterde houding merkbaar. Op middellange termijn vermindert het effect op specifieke verkeersveiligheidsitems wel.
  • De getuigenis raakt meisjes meer dan jongens. Bij jongens ontstaat dankzij de getuigenis een positievere houding ten opzichte van verkeersveiligheid/
  • De meeste winst wordt geboekt bij leerlingen in het BSO, gevolgd door leerlingen in het ASO en het TSO.

Verkeersgetuigenis als alternatieve straf?

De onderzoekers formuleren enkele aanbevelingen. Ze vinden dat het project 'Getuigen Onderweg' in de toekomst behouden moet blijven. Jongeren hebben vaak een positieve houding tegenover verkeersveiligheid en die wordt door de pakkende verhalen van verkeerslachtoffers bevestigd, versterkt en verbeterd.
De onderzoekers vinden het zinvol te zoeken naar andere doelgroepen en denken daarbij aan verkeersovertreders. Er kan worden nagegaan in hoeverre het project zou kunnen dienen als een alternatieve sanctie voor bepaalde groepen van verkeersovertreders. In hoeverre kunnen verkeerslachtoffers gaan getuigen bij bepaalde verkeersovertreders?

Nieuwe subsidie

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken lichtte de resultaten van het onderzoek vandaag toe in het Vlaams Parlement naar aanleiding van het congres '5 jaar Rondpunt'. De minister kent een nieuwe subsidie van ruim 270.000 euro toe om de projectwerking 'Getuigen Onderweg' in 2014 en 2015 verder te zetten.

Vlaams minister Hilde Crevits : "De rode draad van een succesvol verkeersveiligheidsbeleid is het aantal slachtoffers in het verkeer verminderen. Het project 'Getuigen Onderweg' is een ijzersterke formule die jongeren uit het secundair onderwijs confronteert met wat de gevolgen van een verkeersongeval kunnen zijn. Die verhalen zijn aangrijpend en zorgen voor een positievere ingesteldheid rond verkeersveiligheid. We blijven dit project steunen. Op dit moment bekijken we om ook veroorzakers van verkeersongevallen te laten getuigen, mits een goede omkadering door de vzw Rondpunt. Ook de aanbeveling om dit programma aan te bieden als alternatieve sanctie aan bepaalde verkeersovertreders verdient de nodige aandacht."

Persinfo :