Mobiel Vlaanderen

Nieuw Integraal FietsInvesteringsprogramma goed voor 516 projectenBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 02-10-2013
TEKST :

Het tweede Integraal Fietsinvesteringsprogramma tot en met 2015 is goed voor 516 fietsprojecten in Vlaanderen. Ze betekenen een investering van minstens 300 miljoen euro door het Vlaamse Gewest. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het nieuwe meerjarenprogramma vandaag voorgesteld. De realisatie van dat programma is belangrijk om ontbrekende schakels in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk te realiseren en zo verkeersveilige en comfortabele aaneengesloten fietsnetwerken te maken. Het doel is missing links weg te werken, fietssnelwegen aan te leggen en bij elk project de fietstoets te gebruiken.

Fietsverplaatsingen

De Vlaming verplaatst zich gemiddeld 2,72 keer per dag. Ruim de helft van die verplaatsingen blijft binnen een fietsbare afstand van 5 km. 16,5% is zelfs korter dan 1 km. Van het woon-schoolverkeer gebeurt 60% van de verplaatsingen tot 5 km met de fiets of te voet. Het woon-werkverkeer tot 5 km gebeurt voor circa 30 % met de fiets of te voet. Er is nog een groot potentieel voor extra fietsverplaatsingen in Vlaanderen.

Eerste Integraal FietsInvesteringsprogramma

Om de versnippering van het fietsbeleid tegen te gaan en het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk van 12.000 km te vervolledigen was er in 2010 het eerste Integraal FietsInvesteringsprogramma (IFI). 40% van het BFF ligt op gewestwegen, 60% op gemeentewegen, dus zijn de gemeenten zeer belangrijk als schakel in de aanleg en het beheer van veilige en comfortabele fietspaden. Ook de provincies spelen een belangrijke rol.

Het meerjarenprogramma wordt telkens samen met het Fietsteam opgemaakt. In dat Fietsteam zitten vertegenwoordigers van het Agentschap Wegen en Verkeer, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, Waterwegen en Zeekanaal nv, nv De Scheepvaart, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Lijn, de 5 provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het IFI komt tot stand na een proces van inspraak en samenwerking met veel diensten. Dat leidt tot een gecoördineerde en doordachte aanpak.

FietsInvesteringsprogramma 2013-2015

Voor het nieuwe rollend Integraal FietsInvesteringsprogramma 2013-2015 worden de inspanningen voor fietsinfrastructuur volgehouden. Alles samen staan er 516 projecten op dat programma, goed voor een investering door Vlaanderen van minstens 300 miljoen euro.

Vlaanderen creëert met het programma een geïntegreerd netwerk van aaneensluitende fietsroutes. Dat gebeurt niet alleen door de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen. De bouw van fietstunnels en fietsbruggen hoort daar eveneens bij. Dat zijn vaak dure maar noodzakelijke projecten die essentieel zijn voor de verkeersveiligheid en het comfort van de fietsers.

Enkele realisaties tijdens deze legislatuur: fietstunnel N391 in Zwevegem, vorkfietsbrug N31 Brugge, fiets- en voetgangerstunnel Genk N702-N76, fiets- en voetgangerstunnel onder E34 Wommelgem, fietsbrug over E19 Machelen.

Deze legislatuur is door de Vlaamse overheid ook meer dan 21 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van fietssnelwegen. Die fietssnelwegen zorgen ervoor dat de fietser op een snelle en veilige manier van de ene stad na de andere kan. Samen met de provinciebesturen is afgesproken dat die weg de volgende jaren verder wordt ingeslagen en dat de bewegwijzering verbetert. Het belang van deze fietssnelwegen zal nog toenemen door het snel stijgend aantal elektrische fietsen.

Van Brussel naar Porto

De FietsInvesteringsprogramma's samen zorgen ervoor dat er deze legislatuur ruim 1.750 km nieuwe of vernieuwde fietspaden in Vlaanderen zullen zijn aangelegd. Dat is de afstand tussen Brussel en Porto. Vlaanderen investeert gemiddeld 100 miljoen euro per jaar in fietsinfrastructuur.

2009 : 217 km (excl waterwegbeheerders)
2010 : 352 km
2011 : 337 km
2012 : 282 km
2013 : 285 km (prognose)
2014 : 290 km (prognose)
--------------------------------
Totaal :1.763 km

Nieuwe fietspadprofilometer

Om het fietsen comfortabeler te maken heeft minister Crevits naar aanleiding van het eerste meerjarenprogramma een vlakheidsnorm voor fietspaden in het Standaardbestek 250 laten opnemen en zijn er extra richtlijnen rond de materiaalkeuze en het materiaalgebruik bij de aanleg van fietspaden.

Dit najaar wordt een nieuwe fietspadprofilometer geleverd. Die wordt ingezet om de vlakheid van de fietspaden na de aanleg te meten, bij wijze van kwaliteitscontrole. Hiermee garanderen we de doelstellingen van de vlakheidsnorm op het terrein.

Fietstoets

Nieuwe weg- of tramprojecten worden aan een fietstoets onderworpen. Voorbeelden daarvan zijn de missing links die nu in aanleg zijn: de R4 in Gent, de Noord-Zuid-Kempen en in de toekomst ook het A11-project tussen Brugge en Knokke-Heist. Bij de aanleg is er altijd aandacht voor vrijliggende fietspaden, fietsbruggen of fietstunnels langs of in de buurt van het traject.

Vlaams minister Hilde Crevits: "Met het nieuwe rollend FietsInvesteringsprogramma werken we de ontbrekende schakels in het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk één voor één weg. Dat is nodig om de fietser een geïntegreerd netwerk van aaneensluitende fietsroutes aan te bieden. Routes die ook door de bouw van fietstunnels en fietsbruggen verkeersveilig en comfortabel zijn. In de toekomst moeten we de fietser nog meer van het gemotoriseerde verkeer scheiden, door de aanleg van gescheiden fietspaden, maar ook door meer fietssnelwegen aan te leggen en die nog beter te bewegwijzeren."

Combinatie Fiets & Openbaar Vervoer

Minister Crevits moedigt via allerlei initiatieven ook de combinatie van de fiets en het openbaar vervoer aan :

 • Fietsenstallingen aan halteplaatsen De Lijn :

  • Tegen 2015 zullen bij 95% van de hoofdhaltes van De Lijn fietsenstallingen staan.
  • 2009-2013: extra fietsenstallingen voor 2.376 fietsen

 • De Lijn investeert op 3 jaar tijd 750.000 euro in het fietsdeelproject Velo in Antwerpen.

 • Studie voor fietsdeelsystemen in Gent en Roeselare.

 • Derdebetalerssysteem Blue Bike: indien één van de Blue-bike steden ervoor kiest om mee te stappen in een derdebetalersregeling komt de Vlaamse overheid mee tussen in de ritprijs. Concreet: als de stad of de gemeente tussenbeide komt voor minstens 1 euro legt de Vlaamse overheid 1 euro bij van de kostprijs van de rit.

Versnelling procedures

Sinds 1 maart 2013 zijn er via het nieuwe Mobiliteitsdecreet nieuwe procedures van kracht in de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Bij consensus in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie moet het project niet meer opnieuw besproken te worden in de Regionale Mobiliteitscommissie, een unieke nota volstaat nu dikwijls in plaats van gespreide start- en projectnota's, etc Zo kunnen fietsprojecten sneller gerealiseerd worden.

We namen ook initiatieven om de vaak moeilijke onteigeningsprocedures te versnellen. De kosten die gemeenten maken in het kader van de onteigeningsprocedure (opmetingen, onderhandelingen,...) werden opgenomen in de subsidies aan de gemeenten. Verwacht wordt ook dat na de staatshervorming en de regionalisering van de aankoopcomités de onteigeningsprocedures nog zullen versnellen.

Vlaams minister Hilde Crevits: "Vlaanderen behoort tot de topregio's voor het fietsen in Europa. In de toekomst moeten we absoluut verder bouwen aan de infrastructuur. Daarnaast verdient de combinatie van verschillende vervoersmiddelen zoals openbaar vervoer en fiets extra stimulansen. Het nieuwe meerjarenplan is een ambitieus plan en betekent weer een flinke stap vooruit in de realisatie van een gedegen fietsnetwerk in Vlaanderen".

De 516 nieuwe fietsprojecten zijn raadpleegbaar op de website www.mobielvlaanderen.be/ifi

Een kort overzicht :

Oost-Vlaanderen: 79 projecten

 • Lokeren N70: aanleg fietspad tussen N47 en Doorslaardam Dit fietspad sluit aan op gerealiseerde fietspaden N70 Tweebruggenstraat en op recent verharde jaagpaden en fietsersbrug over Durme in Lokeren. Tegelijkertijd herinrichting wegvak en kruispunten van de aansluitende N47 tussen N70 en N445 Zele.
 • Oudegem N406: ontsluiting VPK Oudegem (scheiden fietsers en vrachtwagenverkeer).
 • Nazareth N452: aanleg fietspad langs beide zijden van de Grenadierslaan met fietsbrug over N60. Sluit ook aan op de jaagpaden langs de Schelde.

Limburg : 89 projecten

 • Lanaken N78: kruispunt aanpassen ter beveiliging fietsers (N78/N2)
 • Hasselt N702: fietsvoorzieningen vanaf Grote Ring te Hasselt tot Westerring te Genk (parallel aan tramlijn)

Antwerpen : 126 projecten

 • Jaarlijks wegwerken knelpunten ter uitvoering van overleg met plaatselijke Fietsersbond-afdelingen (150.000 euro/jaar)
 • N177 Antwerpen-Aartselaar: structureel onderhoud & vernieuwen fietspaden
 • Structureel onderhoud jaagpaden langs Albertkanaal en Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (fietssnelweg)

West-Vlaanderen : 126 projecten

 • Brugge N31: vrijliggend fietspad vak Zeebrugge Transportzone - Zeebrugge N34
 • Ongelijkvloerse kruising van de kanalen (Leopold en Schipdonk) & fietstunnel onder sporenbundel en N350 (woon-werkverkeer Achterhaven Zeebrugge)
 • Deerlijk N36: ongelijkgrondse kruising thv Marquettestraat
 • Ieper N38: fietstunnel thv Briekestraat
 • Avelgem: bouw fiets-/voetgangersbrug over Schelde (verbinding jaagpaden beide oevers)

Vlaams-Brabant : 96 projecten

 • Leuven: aanleg alternatief fietspad langs de E40
 • Zaventem-Machelen: aanleg fietsersbrug over R0 als sluitstuk van de HST-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel
 • Oud-Heverlee: aanleg fietsersbrug thv Konijnenhoekstraat
 • Aarschot: fietspaden langs Nieuwlandlaan als aansluiting op fietsbrug over sporenbundel die in vorig IFI was opgenomen

Fietssnelwegen via Fietsfonds ism provincies en gemeenten

Aanleg ontbrekende delen fietssnelwegen :

 • Zwijndrecht: van Parmastraat tot Heidestraat als aansluitend stuk op fietssnelweg Gent-Antwerpen.
 • Lint: langs spoorlijn 13 tussen Veldstraat en Kontich-Station
 • Puurs: langs spoorlijn 54 van grens Bornem tot Vergauwenstraat
 • Willebroek: langs spoorlijn 54 (zijde Willebroek-Noord)
 • Boom: langs spoorlijn Niel-Boom, van N177 tot station in Boom
 • Brecht: langs HSL/E19
 • Eeklo-Maldegem: langs spoorlijn 58 Opeisingstraat - Balgerhoeke & Maldegem tot West-Vlaanderen
 • Londerzeel: langs spoorlijn L53

Persinfo :
Link :www.mobielvlaanderen.be/ifi