Mobiel Vlaanderen

Parkeerdruk Sportpaleis ontoelaatbaarBRON : Kabinet van minister Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 13-06-2005
TEKST : Er is altijd een hoge parkeerdruk in de wijken rond het Sportpaleis ook wanneer er geen evenementen plaatsvinden; de parkeerdruk stijgt sterk als er evenementen plaatsvinden en er is meer openbaar vervoergebruik als er voldoende aanbod is. Dit zijn de voornaamste conclusies van de parkeerstudie Sportpaleis die het studiebureau Iris Consulting maakte op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. De minister zal nu zeer snel alle betrokkenen (uitbaters Sportpaleis, stad en provincie Antwerpen, politie, De Lijn) rond de tafel zetten om tijdelijke en structurele oplossingen te voorzien voor de wijk rond het Sportpaleis.

"Het kan niet dat mensen niet meer in hun eigen buurt kunnen parkeren als er evenementen plaatsvinden in het Sportpaleis. Er moet een oplossing komen voor het parkeergeweld in die buurten. Er is nu een objectief beeld van de parkeerdruk. Volgende punten moeten in het overleg bekeken worden: overstap naar openbaar vervoer en gecombineerd vervoer (P&R), handhaving, extra informatieverstrekking over de alternatieve vervoersmogelijkheden, enzovoort. De parkeerdruk oplossen is niet de verantwoordelijkheid van de buurtbewoners, wel die van het Sportpaleis en de gebruikers van het Sportpaleis," aldus minister Van Brempt.

Ook is de bedoeling om de inzichten uit deze, en andere gelijkaardige studies, te gebruiken bij de ontwikkeling van een nieuw beleidsinstrument, een MOBER (mobiliteitseffectenrapport). Dit instrument moet toelaten om de mobiliteitseffecten van grootschalige evenementen en/of ruimtelijke ontwikkelingen in kaart te brengen. Het instrument moet ook kunnen aangeven op welke wijze de gegenereerde mobiliteit op een meer duurzame wijze kan worden ingevuld.

Het eindrapport van de studie vindt u in de onderstaande links.

Meer info: Sara Vercauteren, woordvoerster Kathleen Van Brempt, tel 02/552.63.69 - gsm 0495/21.56.69Link :Opzet van de studie en belangrijkste conclusies (Word-document)
Eindrapport Studie Parkeerdruk omgeving Sportpaleis (Word-document - 2,62 MB)
Eindrapport Studie Parkeerdruk omgeving Sportpaleis (PDF-document - 624 kB)