Mobiel Vlaanderen

Het Levenslijn - Kinderfonds bekroont projecten die de verkeersveiligheid van de jeugd verbeterenBRON : Kabinet van minister Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 21-01-2005
TEKST : Het is een hardnekkige kwaal: het wildparkeren aan de school, zo stelden ook de ouders van de Pius X school in Kortrijk vast. En dat weegt op de verkeersveiligheid. En er werden borden gemaakt: 'Auto, heilig koe, hier graast men niet', op heel strategische plekken: daar kon alvast niet meer worden geparkeerd. De week nadien werden 'groene' en 'rode koeien' uitgedeeld voor resp. correct en foutparkeerders, groene koeien werden beloond, rode koeien kregen een folder die wees op gevaren van wild parkeren. En pas daarna verscheen ook de politie op het toneel.

Een technische school uit Oostende doet vaak een beroep op externe medewerkers om de leerlingen te sensibiliseren: voor een verkeersles, een fietscontrole, het graveren van fietsen e.d.m. Maar dat is niet genoeg om die leerlingen van 2e en 3e graad met hun macho-gedrag aan te pakken. Daarom worden zij actief betrokken bij de acties. De leerlingenraad neemt het voortouw voor het verbeteren van de fietsenbergplaats (schilderen, verlichten), er wordt gelast en gemonteerd om veilige antidiefstalhaken te voorzien en zij zet een antidiefstalactie op het getouw.

Vandaag hebben het Levenslijn - Kinderfonds en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt op het autosalon in Brussel 112 projecten die de verkeersveiligheid van jongeren willen verbeteren, in de bloemetjes gezet. Vertegenwoordigers van de projecten kregen een diploma mee naar huis. Kathleen Van Brempt ondersteunt elk van de Vlaamse projecten met 500 euro.

In september 2004 lanceerde het Levenslijn-Kinderfonds een oproep naar bewonersgroepen, verenigingen, scholen en bedrijven om projecten in te dienen die de verkeersveiligheid in de woon-, school- of werkomgeving daadwerkelijk zouden verbeteren. Geïnteresseerden konden zich laten inspireren door "Verkeerswaaier", een gratis publicatie van het Levenslijn - Kinderfonds met 15 concrete en haalbare ideeën. Andere criteria om in aanmerking te komen waren de betrokkenheid van kinderen, het engagement van vrijwilligers, de samenwerking met bijvoorbeeld het gemeentebestuur, de school of de politie, de aandacht voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het project en de duurzaamheid.

De respons op de oproep was groot: 140 projecten werden ingediend. De jury stelde vast dat alle ingediende projecten een hoog niveau haalden en dat er de voorbije jaren veel kennis over verkeersveiligheid is doorgestroomd naar het lokale niveau. Vooral scholen hebben massaal op de oproep gereageerd en drukten de wens uit om dergelijke campagnes te blijven herhalen.

"Als ik kijk naar de hoeveelheid en de kwaliteit van de ingezonden projecten, kan ik alleen maar concluderen dat de verkeerswaaier er in geslaagd is om heel wat creativiteit en inspiratie los te weken". Aldus minister Van Brempt. "Het is ontzettend belangrijk dat scholen, kinderen, ouders, buurtcomités en andere lokale betrokkenen actief meedenken over verkeersveiligheid."

Het Levenslijn - Kinderfonds werd in 2002 opgericht door VTM in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. VTM verzamelt middelen ten voordele van het Fonds. Het Levenslijn - Kinderfonds wil bijdragen tot de verbetering van de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren. Het geld dat door het Levenslijn - Kinderfonds wordt verzameld, gaat naar initiatieven die heel concreet de veiligheid verbeteren of die jonge verkeersslachtoffers helpen bij hun revalidatie en genezing.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Sara Vercauteren, woordvoerster van minister Kathleen Van Brempt, Tel 02/552.63.69 of Gsm 0495/21.56.69
Peter Thesin, Koning Boudewijnstichting, Tel 02-549 02 56Link :Overzicht van de geselecteerde projecten (.doc)
Achtergrondnota Levenslijn-Kinderfonds en de verkeersveiligheid van jongeren, door Jan Van Gils (.do
Website Koning Boudewijnstichting
Website Levenslijn - Kinderfonds