Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Nieuw werkboek voor verkeersveilige schoolomgevingen

Nieuw werkboek voor verkeersveilige schoolomgevingenBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 01-09-2010
TEKST :

Hoe creëer je een verkeersveilige schoolomgeving? Wie betrek je daar bij en welke stappen zet je het beste? Antwoorden op die vragen vind je in het nieuwe Werkboek Schoolomgeving. Dat boek wordt gelanceerd onder het motto ‘Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving’. Met dit werkboek komt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits tegemoet aan de vraag om een goede handleiding voor de realisatie van een veilige schoolomgeving. Het boek komt goed van pas bij de schoolstart deze week.

Via het mobiliteitsconvenant kunnen gemeenten subsidies aan de Vlaamse overheid vragen voor de herinrichting van een schoolomgeving in de buurt van een gewestweg. Tot nu bestond er niet meteen een document met een overzicht van wat er concreet kan gebeuren. De vraag van gemeenten en studiebureaus naar richtlijnen voor een duurzame en veilige schoolomgeving is nochtans groot. Het nieuwe Werkboek Schoolomgeving van het Agentschap Wegen en Verkeer gidst alle partners via een stappenplan naar een oplossing op maat. Die partners zijn onder meer de gemeente, de politie en de school. De klemtoon ligt op het proces en het stappenplan zelf. Het boek zorgt ervoor dat er geen ad hoc-beleid wordt gevoerd. Het is een leidraad om een situatie objectief te beschrijven en te analyseren en om via participatie tot gedragen oplossingen te komen. Elke schoolomgeving is immers anders, standaardoplossingen zijn er niet. Een wijkschool met 30 kleuters heeft een andere aanpak nodig dan een secundaire school met 1000 leerlingen. Het STOP principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenvervoer) blijft wel centraal staan.

In het werkboek krijg je ook een lijst met goede voorbeelden van aangepaste schoolomgevingen en een methodiek die gebruikt kan worden om knelpunten op de schoolroutes op te lossen. Het is niet alleen een bundeling van mogelijke maatregelen, maar er is ook een overzicht van hoe een school tot de beste ingrepen komt. Een praktisch werkboek waarmee elke school aan de slag kan.

De voorbije jaren zijn er verschillende schoolomgevingen aangepast. Enkele voorbeelden in Vlaanderen zijn :

  • Sint Lutgardisschool in Sint Pieters Leeuw
  • Gemeente- en basisschool in Zarren
  • School Trapop in Retie
  • Tuinbouwschool in Sint Truiden
  • School Groteweg, Geraardsbergen

Inhoud van het werkboek

Het doel is om het gewenste gedrag van de weggebruikers in de schoolomgeving te vergemakkelijken en het ongewenste te bemoeilijken of te ontraden. Het werkboek zegt dus ook hoe de infrastructuur gebruikt moet worden en hoe dit aangeleerd kan worden. De drie zogenaamde E’s zijn hier van toepassing in functie van de verkeersveiligheid : Engineering (infrastructuur), Education (educatie, sensibilisering) en Enforcement (handhaving).


Verschillende experts aan het werk

Het Agentschap Wegen en Verkeer is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de weginfrastructuur. Het Werkboek Schoolomgeving is veel ruimer dan enkel het aanleggen van deze infrastructuur. Daarom kreeg het Agentschap Wegen en Verkeer voor de opmaak van dit werkboek niet enkel ondersteuning van experts die op Vlaams en lokaal niveau bezig zijn met verkeer en verkeersveiligheid, maar ook experts op gebied van onderwijs en vorming.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Tienduizenden kinderen staan klaar om naar school te vertrekken. Iedereen moet inspanningen leveren om de schoolgaande jeugd veilig naar school te loodsen. Dit Werkboek Schoolomgeving van het Agentschap Wegen en Verkeer zal daarbij helpen. Er is terecht voor een geïntegreerde aanpak gekozen want naast infrastructuurwerken is het van cruciaal belang dat er ook verder wordt gewerkt aan verkeersopvoeding en handhaving. De Vlaamse overheid wenst de wegbeheerders, de schooldirecties, de leerlingen, de ouderraden, de buurtbewoners, de Lijn en eventueel andere betrokken partijen bij te staan bij hun overleg over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.


Het werkboek is digitaal raadpleegbaar op www.wegenenverkeer.be


Persinfo:© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info