Mobiel Vlaanderen

Camerawagen rijdt eerste kilometers in Edegem. Inventarisatie van alle Vlaamse verkeersborden van startBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 19-11-2008
TEKST : De camerawagen die alle verkeersborden in Vlaanderen digitaal in kaart gaat brengen, legde vandaag zijn eerste kilometers af in Edegem. In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en burgemeester Koen Snyders begon de wagen met panoptische camera aan zijn tocht die systematisch alle verharde Vlaamse wegen zal aandoen. Daarmee gaat de opmaak van de verkeersbordendatabank op het terrein van start. De verkeersbordendatabank wordt een belangrijk instrument om de verkeersveiligheid en de verkeerssturing te verbeteren. Tegen eind 2010 moeten alle Vlaamse borden in kaart gebracht zijn.

5 Camerawagens

Met behulp van een vijftal camerawagens zal de gespecialiseerde Nederlandse firma Cyclomedia in opdracht van de Vlaamse overheid alle borden inventariseren. Om de 5 meter zal zo’n wagen een 360 graden-foto nemen. De auto kan de foto's nemen terwijl hij tegen normale snelheid rijdt.

Start in Zuidoostrand van Antwerpen

De camerawagen start niet toevallig in Edegem. De gemeenten in de zuidoostrand rond Antwerpen zullen in de eerste fase van het project aan de beurt komen. Dit gebied wordt immers als pilootregio gebruikt om een bovenlokale aanpak van mobiliteitsproblemen zoals sluipverkeer uit te werken. De informatie die wordt gegenereerd bij het opmaken van de verkeersbordendatabank is essentieel om een strategisch beleid rond dit soort problemen te kunnen uitwerken. Nu is er geen zicht waar er precies welke beperkingen gelden en waar er welke bewegwijzering staat.

Alle gemeenten komen aan de beurt

Tegen half 2010 zal de camerawagen heel het Vlaamse wegennet, gemeente per gemeente, afgelegd. De eerste gemeenten die aan bod zullen komen zijn: Aartselaar, Beringen, Beveren, Boechout, Bornem, Borsbeek, Edegem, Ham, Hove, Kontich, Lier, Lint, Mortsel, Ninove, Puurs, Ranst, Sint-Amands, Sint-Pieters-Leeuw, Tessenderlo, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zwijndrecht.

Als het traject in een gemeente is afgewerkt, heeft het team zes maanden de tijd om de proefversie klaar te stomen en die aan de gemeente te bezorgen. Dat betekent dat het eerste stukje verkeersbordendatabank klaar zal zijn tegen april 2009.

Verkeersbordendatabank

De gegevens die de camerawagen verzamelt, zullen worden gebundeld in de online verkeersbordendatabank van het Vlaamse gewest. De opmaak van de verkeersbordendatabank past in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen. In kaartvorm lijkt de verkeersbordendatabank op een online wegenkaart, zoals je die ook bij Mappy of Michelin vindt. De verkeersbordendatabank is een digitale inventaris die elk bord in Vlaanderen zal bevatten. Het gaat niet enkel om gebods- en verbodsborden maar ook om alle bewegwijzering, toeristische borden, waarschuwingsborden, variabele borden, parkeerbewegwijzering,... Het project kost in totaal 15 miljoen euro.

Enkele toepassingen van de databank

De databank zorgt ervoor dat alle snelheidsregimes, tonnagebeperkingen, hoogtebeperkingen, parkeerregimes,...gekend zijn. Dit biedt heel wat toepassingsmogelijkheden. Door deze informatie te integreren in navigatiesystemen kunnen heel wat toepassingen voor de weggebruiker worden ontwikkeld. Via de GPS krijgt de weggebruiker de informatie op het moment dat hij die nodig heeft. Zo kan de GPS steeds aangeven hoe snel je ergens mag rijden. Grote vrachtwagens zullen zeer goed weten op welke plaatsen er welke tonnagebeperkingen of hoogtebeperkingen zijn en zich, op zoek naar een alternatieve route, niet langer vastrijden in woonkernen en jaagpaden. De databank zorgt ook voor mogelijkheden op het vlak van dienstverlening.

Dankzij deze informatie kan de overheid bijvoorbeeld een specifieke dienstverlening uitwerken voor personen met een handicap. Zodat zij meteen weten waar er parkeerplaatsen zijn waar ze terecht kunnen,...De info is ook een goede basis om vanuit het beleid te werken aan een eenvoudiger en logischer verkeerssysteem. Op die manier wordt ook duidelijk waar er verkeersborden te veel of verkeerd staan.

Voortdurende actualisatie nodig

De verkeersbordendatabank kan maar effect hebben wanneer die een regelmatige update krijgt. De nulmeting waar we nu aan beginnen is een heel belangrijke stap. Maar actualisatie is minstens even belangrijk. Alle veranderingen moeten worden bijgehouden. Daarom wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met alle gemeenten en werd er voor hen een eenvoudige verandermodule uitgewerkt. Gemeenten krijgen de databank gratis aangeboden.Persinfo:
Steve D’Hulster, woordvoerder van Kathleen Van Brempt
e-mail: steve.dhulster@vlaanderen.be, 0478-78.06.46
www.kathleenvanbrempt.be