Mobiel Vlaanderen

Nieuwe milieuvergunning Luchthaven Antwerpen bouwt trainingsvluchten afBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 29-10-2008
TEKST : Vlaams minister Hilde Crevits heeft een nieuwe milieuvergunning uitgereikt voor de luchthaven van Antwerpen. Minister Crevits heeft de bijzondere voorwaarden beter afgestemd op de klachten die in de voorbije jaren werden geuit tegen sommige activiteiten op de luchthaven. De minister beperkt het aantal trainingsvluchten en verbiedt circuitvliegen op zon- en feestdagen. De luchthaven van Antwerpen kan zich nu verder ontwikkelen als een zakenluchthaven van regionaal belang.

Waarom is er een nieuwe milieuvergunning nodig?

Op 17 juni 2004 werd bij besluit van de Bestendige Deputatie een milieuvergunning afgeleverd. Hiertegen werden beroepen ingediend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu. Op 30 december 2004 reikte de minister een aangepaste milieuvergunning uit. Deze werd op 8 mei 2008 vernietigd door de Raad van State. Als gevolg van deze vernietiging kwam de milieuvergunning van de Bestendige Deputatie opnieuw tot leven, in afwachting van een nieuwe beslissing van de minister over de ingediende beroepen.

Wat waren de voornaamste klachten?

In 2007 werden er 80 klachten en meldingen geregistreerd, meestal over geluidshinder van vliegtuigen, en vooral van trainingsvluchten.

De luchthaven Antwerpen beschikt over een uitgewerkte klachtenprocedure. Deze procedure werd in het milieuoverleg overeengekomen met de vertegenwoordigers van de luchthavendirectie, van de omliggende gemeenten en van de milieugroeperingen. Klachten kunnen zowel bij de luchthaven als bij de gemeenten ingediend worden.

Wat is nieuw in de milieuvergunning?

De minister heeft vooral die activiteiten ingeperkt, die door de omwonenden als meest hinderlijk werden ervaren.

 1. Geen circuitvliegen meer op zon- en feestdagen

  Op zon- en feestdagen worden geen “touch- and go’s” meer toegelaten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de meest voorkomende klacht rond de luchthaven.
  • Op werkdagen en zaterdagen is vanaf 2009 circuitvliegen alleen nog mogelijk indien de toestellen met een toegelaten startgewicht van maximum 2.000 kg uitgerust zijn met een geluidsdemper. Ze moeten bovendien ook een geluidscertificaat bezitten dat een maximaal geluidsniveau van 76 dbA aangeeft.
  • Op werkdagen is geen circuitvliegen meer mogelijk vóór 9 uur. De minister wil hiermee het aantal vliegbewegingen dat zorgt voor een oponthoud van het wegverkeer op de R11 Krijgsbaan tijdens de ochtendspits, zoveel mogelijk beperken.


 2. Een beperking van het aantal trainingsvluchten

  • De vernietigde milieuvergunning ging uit van een maximum van 23.000 trainingsvluchten (landingen of opstijgingen) tot 2023 en daarna van maximaal 19.500. Vanaf 2009 wordt een vermindering van trainingsvluchten opgelegd tot 23.000, 21.000 vanaf 2011 en 19.000 in 2013.
  • Vanaf 2014 moet een alternatief voor de basisopleiding van piloten gevonden zijn. Het toegelaten aantal trainingvluchten gaat dan verder omlaag, om te komen tot een maximum van 8.000 vluchten. Dit aantal wordt beschouwd als een minimum omdat leerling-piloten in een verdere fase van hun opleiding moeten kunnen leren vliegen op instrumenten en ILS (Instrument LandingsSysteem). Dit is aanwezig op de luchthavens van Antwerpen en Oostende.

Bijkomende maatregelen

Naast deze bijkomende beperkingen komen nog andere maatregelen in voege, die moeten leiden tot een vermindering van de hinder van activiteiten die slechts aanvullend zijn voor de eigenlijke functie van de luchthaven als stedelijke zakenluchthaven.

Uit een benchmark met de omliggende luchthavens is gebleken dat de vergoedingen voor het landen en opstijgen van kleine toestellen op de luchthaven Antwerpen laag waren. Minister Hilde Crevits wil met een gevoelige verhoging van de vergoedingen vanaf 2009 voor landingen en opstijgingen van kleine toestellen deze vluchten beperken tot deze met een effectieve bestemming luchthaven Antwerpen.

Daarnaast geldt ook de beperking dat maximaal 2 toestellen tegelijk in de lucht mogen zijn. Deze beperkingen zijn gepubliceerd in de AIP (Aeronautical Information Publication).Persinfo:
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits, 0486-14.12.72
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.be