Mobiel Vlaanderen

36.000.000 euro voor meer ademruimte in LimburgBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 24-10-2008
TEKST : Op voorstel van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits, heeft de Vlaamse Regering beslist om de werken, die nog nodig zijn om het klaverblad in Lummen om te vormen tot een verkeersturbine, nog dit jaar in één keer aan te besteden. Hiervoor wordt een bedrag van 36 miljoen euro vrijgemaakt. Vlaams minister Hilde Crevits benadrukt dat de herinrichting van de verkeerswisselaar (zie bijlage) de structurele capaciteitsproblemen moet oplossen en de verkeersveiligheid sterk moet verhogen. De realisatie van de verkeerswisselaar van Lummen vormt één van de belangrijke infrastructuurprojecten die voorzien zijn in het Limburg-plan van de Vlaamse Regering.

Het Klaverblad verwerkt elke dag meer dan 100.000 voertuigen. Dit knooppunt heeft dan ook een groot economisch belang voor heel Limburg en zelfs voor de rest van Vlaanderen. Het is bovendien de hoofdverkeersader voor het vrachtvervoer tussen de Antwerpse haven en het Europese binnenland. De huidige situatie op de verkeerswisselaar van de E313/E314 te Lummen is complex en creëert veiligheids- en capaciteitsproblemen met ongevallen en lange wachtrijen tot op de snelwegen als gevolg.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Ik heb laten bestuderen hoe ook de volgende fases inzake de verdere afwerking van het klaverblad in Lummen met een zo klein mogelijke impact op het verkeer kunnen worden uitgevoerd. Analyses en studies tonen aan dat hiervoor het best met één aannemer en via één aanbesteding wordt gewerkt over de hele termijn. Hierdoor kan ook de kostprijs beperkt worden, wordt de kwaliteit beter gegarandeerd en kunnen de werken met zo weinig mogelijk hinder uitgevoerd worden.”

In totaal zullen de werken aan het klaverblad ruim 45.000.000 euro kosten. Met de eerste 10.000.000 euro bouwt AWV op dit ogenblik de bruggen die in november onder de E313 worden geschoven en de 2 bruggen die boven de E314 geplaatst zullen worden.

“De nieuwe verkeerswisselaar zal bestaan uit 2 verdiepingen. Met de omvorming tot een verkeersturbine, verdwijnt het voorrangsconflict en kunnen de autobestuurders continu doorrijden zonder belemmering, wat de kans op files en ongevallen verkleint,” stelt minister Crevits.

De werken bestaan in grote lijnen uit de afbraak van de bestaande bruggen, de aanleg van nieuwe bruggen en wegen en de vormgeving van het landschap om samen de gloednieuwe verkeersturbine van Lummen te vormen. De vier buitenste huidige bruggen verdwijnen. In de plaats komen in totaal acht nieuwe bruggen in de verkeerswisselaar zelf. De centrale brug blijft behouden.

Dit project is één van de missing links in Vlaanderen en bij de realisatie gaat veel aandacht naar de principes van minder hinder. De opbouw van de nieuwe verkeersturbine gebeurt bijna volledig naast en boven de autostrades. Enkel tijdens de plaatsing van de bruggen onder de E313 en de voorbereidingen voor de bouw van de bruggen boven de E314, zal het klaverblad enkele dagen en/of nachten afgesloten worden. Dit gebeurt tijdens weekends om de verkeershinder zo sterk mogelijk te beperken en gaat gepaard met een duidelijke en tijdige communicatie.Persinfo:
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits, 0486-14.12.72
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.beLink :Website heraanleg Klaverblad Lummen