Mobiel Vlaanderen

OosterweelverbindingBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
DATUM : 24-10-2008
TEKST : Vandaag heeft de Vlaamse Regering tot gunning beslist van de alternatievenstudie aan de tijdelijke vereniging ARUP UK (London)- SUM. Deze gunning heeft iets langer op zich laten wachten omdat zorgvuldig omgegaan diende te worden met de onafhankelijkheidseisen die voorzien waren in het bestek en omdat de Vlaamse Regering er ook zeker wilde van zijn dat alle aspecten van de studie (verkeer, techniek, gezondheid, …) voldoende afgedekt konden worden door kwalitatieve deskundigen.

De gunning werd voorbereid door een ambtelijke commissie met experten uit de beleidsdomeinen DAR, MOW, LNE, RWO, FB en specialisten overheidsopdrachten die een positief gunningsverslag hebben afgeleverd, wat ook een positief advies van de Inspectie van Financiën heeft gekregen. De studie zal 3 maanden duren en moet dus begin februari tot resultaten leiden.

Ondertussen wordt op niveau van nv BAM verder gewerkt aan de voorbereiding van het project en, in het licht van de financiele crisis, zal BAM het tot nu toe gehanteerde financiële model evalueren.Persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van Vlaams minister-president Kris Peeters, 02-552.60.12
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be