Mobiel Vlaanderen

Opmaak verkeersbordendatabank van startBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 22-10-2008
TEKST :

Vanaf volgende maand toert een wagen met speciale panoptische camera doorheen heel Vlaanderen om alle verkeersborden in kaart te brengen. De gegevens die de camerawagen verzamelt zullen worden gebundeld in de online verkeersbordendatabank van het Vlaamse gewest. De opmaak van de verkeersbordensdatabank past in het verkeersveiligheidsplan van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt. De verkeersbordendatabank wordt een belangrijk instrument om de verkeersveiligheid en de verkeerssturing te verbeteren. Tegen eind 2010 moeten alle Vlaamse borden in kaart gebracht zijn. Het project kost in totaal 15 miljoen euro.

Elk bord in Vlaanderen in kaart gebracht

In kaartvorm lijkt de verkeersbordendatabank op een online wegenkaart, zoals je die ook bij Mappy of Michelin vindt. De verkeersbordendatabank is een digitale inventaris die elk bord in Vlaanderen zal bevatten. Het gaat niet enkel om gebods-en verbodsborden maar ook om alle bewegwijzering, toeristische borden, waarschuwingsborden, variabele borden, parkeerbewegwijzering,...

Enkele toepassingen van de databank

De databank zorgt ervoor dat alle snelheidsregimes, tonnagebeperkingen, hoogtebeperkingen, parkeerregimes, ...gekend zijn. Dit biedt heel wat toepassingsmogelijkheden.

Door deze informatie te integreren in navigatiesystemen kunnen heel wat toepassingen voor de weggebruiker worden ontwikkeld. Via de GPS krijgt de weggebruiker de informatie op het moment dat hij die nodig heeft. Zo kan de GPS steeds aangeven hoe snel je ergens mag rijden. Grote vrachtwagens zullen zeer goed weten op welke plaatsen er welke tonnagebeperkingen of hoogtebeperkingen zijn en zich, op zoek naar een alternatieve route, niet langer vastrijden in woonkernen en jaagpaden.

De databank zorgt ook voor mogelijkheden op het vlak van dienstverlening. Dankzij deze informatie kan de overheid bijvoorbeeld een specifieke dienstverlening uitwerken voor personen met een handicap. Zodat zij meteen weten waar er parkeerplaatsen zijn waar ze terecht kunnen,...

De info is ook een goede basis om vanuit het beleid te werken aan een eenvoudiger en logischer verkeerssysteem. Op die manier wordt ook duidelijk waar er verkeersborden te veel of verkeerd staan.

Auto met panoptische camera

De wagen met panoptische camera zal elke verharde weg in Vlaanderen aandoen. Om de 5 meter zal hij een 360 graden-foto nemen. De auto kan de foto's nemen terwijl hij tegen normale snelheid rijdt. Zodra het hele wegennet in kaart is gebracht worden alle verkeersborden op de foto's geïnventariseerd.

De data van de eerste gemeenten zullen in het voorjaar van 2009 online komen. Eind 2010 moeten ze er allemaal opstaan.

Belangrijk voor slimme snelheidssystemen

De databank vormt een basis om intelligente snelheidsaanpassingen (isa) in de auto mogelijk te maken. Die systemen geven de chauffeur een indicatie wanneer hij te snel rijdt, sommige van deze systemen kunnen zelfs actief ingrepen op het vermogen van de wagen. Nu alle snelheidsregimes door de databank worden gedigitaliseerd, zou de GPS een ISA in de auto kunnen aansturen.

Voortdurende actualisatie nodig

De verkeersbordendatabank kan maar effect hebben wanneer die een regelmatige update krijgt. De nulmeting waar we nu aan beginnen is een heel belangrijke stap. Maar actualisatie is minstens even belangrijk. Alle veranderingen moeten worden bijgehouden.

Daarom wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met alle gemeenten en werd er voor hen een eenvoudige verandermodule uitgewerkt. Gemeenten krijgen de databank gratis aangeboden.

Zuidrand rond Antwerpen als eerste regio aan de beurt

De tweede helft van november begint de auto rond te toeren. Een regio die zeker als één van de eerste gebieden aan bod komt, is de zuidoostrand rond Antwerpen. Dit gebied wordt als pilootregio gebruikt om een bovenlokale aanpak tegen sluipverkeer uit te werken.

De informatie die wordt gegenereerd bij het opmaken van de verkeersbordendatabank is essentieel om een strategisch beleid rond sluipverkeer te kunnen uitwerken. Nu is er geen zicht waar er precies welke beperkingen gelden en waar er welke bewegwijzering staat.


Persinfo