Mobiel Vlaanderen

De werken aan de Liefkenshoektunnel kunnen definitief van start gaan in november 2008BRON : Kabinetten van Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams minister Hilde Crevits
DATUM : 05-10-2008
TEKST : Vandaag ondertekenen minister-president Peeters en minister Crevits, de drie resterende overeenkomsten die nodig zijn voor de start van de werken aan de Liefkenshoekspoortunnel. Met deze stap kunnen de werken aan de Liefkenshoekspoortunnel definitief van start gaan in november 2008. De Vlaamse regering zorgt voor maximale beperking van de geluidsoverlast.

Het “Project Liefkenshoekspoortunnel” legt een nieuwe spoorverbinding (spoorlijn 10) tussen de Linkeroever en de Rechteroever in de Haven van Antwerpen. Door de aanleg van deze verbinding (16 à 17 km.) wordt het havengebied op de Linkeroever rechtstreeks verbonden met de spoorweginfrastructuur op de Rechteroever, in het bijzonder met het vormingsstation Antwerpen Noord en de spoorlijn 27A, die de hoofdas uitmaakt van goederentrafiek per spoor van en naar de haven. Belangrijk voordeel van deze spoorverbinding zal er in bestaan dat het verkeer van goederentreinen tussen de Linker- en de Rechteroever mogelijk zal worden zonder het havengebied te moeten verlaten.

Met dit project wordt een heel belangrijke stap gezet in een structurele verbetering van de spoorontsluiting van de haven van Antwerpen. De Liefkenshoekspoortunnel is niet alleen vanuit economische invalshoek heel belangrijk voor de haven van Antwerpen. Het project zal eveneens nuttige effecten op de uitdagingen op het vlak van mobiliteit, leefmilieu en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

Opdat de infrastructuurwerken aan het project Liefkenshoek-spoortunnel tijdig kunnen starten, dienden er in totaal nog drie overeenkomsten afgesloten te worden tussen Infrabel en het Vlaamse Gewest.

Een eerste overeenkomst betrof de taakverdeling bij de realisatie van het natuurgebied “Rietveld Kallo” en werd door de Vlaamse Regering op 26 september goedgekeurd.

Een tweede overeenkomst betreft afspraken aangaande de realisatie van vijf geluidsbuffers. Het milieueffectenrapport (MER) dat naar aanleiding van de Liefkenshoekspoortunnel werd opgesteld dwingt Infrabel tot het aanleggen van drie geluidsbermen (Kallo, Verrebroek en Zuidelijke Groenzone) en een geluidsscherm langs een nabijgelegen woonwijk (ter hoogte van de Fabriekstraat in Kallo). Om deze werken te kunnen laten uitvoeren, zijn een reeks praktische afspraken nodig met betrekking tot de studie, de ter beschikking stelling van de openbare terreinen en de verwerving van enkele private terreinen. Het MER-rapport vermeldt ook de aanleg van een geluidsscherm langs de R2 als wenselijk (Kruipin). De Vlaamse Regering besliste om ook dit geluidsscherm aan te leggen. De realisatie van de geluidsbuffers gaat eind oktober van start.

Een derde overeenkomst betreft een reeks praktische afspraken met betrekking tot de overdracht van de eigendom van een aantal gronden en infrastructuur, nodig voor de realisatie van het project Liefkenshoekspoortunnel.

Vlaams minister Crevits en minister-president Peeters: “De aanleg van de Liefkenshoek-spoortunnel is cruciaal binnen de ontsluiting van de Antwerpse haven, waarbij naast de binnenvaart ook de mogelijkheden van het spoor maximaal worden benut. De Vlaamse Regering beslist tot een maximale bescherming tegen geluidsoverlast. Deze maatregelen worden prioritair uitgevoerd.”Persinfo:

Luc De Seranno, woordvoerder van Vlaams minister-president Kris Peeters, 0477-38.23.37
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be

Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits, 0486-14.12.72
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be