Mobiel Vlaanderen

Op een proper fietspad terug naar school!BRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 27-08-2008
TEKST : In opdracht van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits werden sinds begin augustus al 5.334 km fietspaden langs gewestwegen schoongeveegd. Hierbij werd 760 ton afval opgehaald. Daarnaast reageerden 140 steden en gemeenten positief op de eerste oproep van de minister en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) om de fietspaden ook langs gemeentewegen bij de start van het schooljaar een extra onderhoudsbeurt te geven. De 50% Vlaamse subsidie bij de aankoop van veegmachines stimuleerde reeds meer dan 100 gemeenten om een veegmachine aan te kopen, goed voor een totaal subsidiebedrag van bijna zes miljoen euro.

Waarom?

Een goed onderhouden fietspad is bijzonder belangrijk voor de veiligheid en het comfort van de fietser en het moedigt het fietsgebruik aan. In mei stelde minister van Openbare Werken Hilde Crevits het allereerste rapport “fietspaden in Vlaanderen” voor. Ruim zesduizend kilometer fietspaden werden door ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer onderzocht per fiets op zichtbare gebreken en in kaart gebracht in het rapport. Op basis van dit rapport, dat tweejaarlijks wordt herhaald, kan het structureel en gewoon onderhoud van de fietspaden nu gerichter worden aangepakt. Voor het gewoon onderhoud zoals vegen en maaien wordt jaarlijks 5 miljoen euro voorzien. Voor het structureel onderhoud (het wegwerken van gebreken zoals putten en bulten) trekt de minister jaarlijks 20 miljoen euro uit.

Hoe werd de actie aangepakt?

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft in opdracht van de minister, naar aanleiding van het begin van het nieuwe schooljaar, de fietspaden langs de gewestwegen een gecoördineerde veeg- en maaibeurt (machinale reiniging en veiligheidssnedes waar nodig).

Er zijn natuurlijk ook fietspaden langs gemeentewegen. Daarom lanceerde minister Crevits in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) de actie ‘op een proper fietspad terug naar school’. Samen met de VVSG werden de lokale overheden opgeroepen om van 18 augustus tot 12 september zeker de fietspaden in de buurt van scholen een onderhoudsbuurt te geven.

Sinds halfweg 2007 komt de Vlaamse overheid voor 50% tussen in de aankoop van veegmachines (o.a. voor fietspaden) door gemeenten of intercommunales. Op een dik jaar tijd werden 120 aanvraagdossiers goedgekeurd voor een totaal subsidiebedrag van 5.924.920 euro. De Vlaamse overheid en de gemeenten hebben zo samen voor meer dan 12 miljoen euro geïnvesteerd in veegmachines voor gemeentelijk gebruik. Dit toont aan dat de vraag bij de lokale overheden groot is en het belang van een goed onderhoud van fietspaden en andere infrastructuur ook voor gemeenten een hoge prioriteit geniet.

Als bijlage 1 vindt u een overzicht van de gemeenten, die een aanvraag indienden.

Wat zijn de resultaten?

Sinds begin augustus krijgen de fietspaden langs de gewestwegen (en in de nabijheid van scholen) een gecoördineerde onderhoudsbeurt (vegen en maaien). In totaal werden nu reeds 5.334 km gewestwegen geveegd door 122 personen. Samen werd al 761.810 kg (s.v.z. op 22 augustus) vuilnis bij deze veegbeurten opgehaald.

  Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal
Aantal km 1.030 km 624 km 1.472 km 841 km 1.368 km 5.334 km
Aantal mensen 26 26 18 26 26 122
Kilo’s vuilnis 326.000 kg 49.710 kg 250.000 kg 37.000 kg 99.100 kg 761.810 kg

Met deze actie willen minister Crevits en de VVSG de aandacht vestigen op het belang van goed onderhouden fietspaden bij het begin van een nieuw schooljaar. Deze actie die voor het eerst georganiseerd wordt, kan meteen al rekenen op de medewerking van ongeveer de helft van de Vlaamse steden en gemeenten. De motivering van de gemeenten is uiteenlopend. Een greep uit de reacties:
  • Sommige gemeenten hebben al een vaste gewoonte om dit te doen bij de start van het schooljaar: “Sinds 1996 wordt een systematische controle gedaan van alle fietspaden en schoolomgevingen. Dit houdt in dat de stadswachters in augustus een overzicht maken van alle hinder, mankementen, putten, losliggende dalstenen, overhangende takken e.d. en dat dit in de laatste 2 weken van augustus hersteld wordt door ons technisch interventieteam (een “vliegende ploeg”) en grotere herstellingen worden uitgevoerd door technische dienst of groendienst. Wij ondersteunen dus zeker ten volle de actie.”
  • Een aantal gemeenten plannen nu een extra onderhoudsbeurt in schoolomgevingen: “We hebben de belangrijkste fietspaden in functie van het schoolverkeer geselecteerd, op basis van ons mobiliteitsplan. Er wordt nu aan de technische dienst opdracht gegeven om die te vegen.”
  • Andere gemeenten stellen de onderhoudsbeurt uit tot de levering van de veegmachine: “De openbare aanbesteding voor de aankoop van een veegmachine is momenteel nog lopende en kan niet geleverd worden voor het einde van de actieperiode. Zodra deze machine geleverd wordt zullen wij het niet nalaten om de fietspaden een veegbeurt te geven.”
Als bijlage 2 vindt u een overzicht van de deelnemende gemeenten per provincie.

Waar er, ondanks de extra veegbeurt, toch nog problemen worden vastgesteld, kan men steeds terecht bij het Meldpunt Fietspaden via de website www.meldpuntfietspaden.be. Op dit meldpunt kan de burger knelpunten voor fietsers signaleren aan de bevoegde wegbeheerders (gemeente, provincie, gewest, …) in Vlaanderen.

Het is vooral bedoeld om een abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vereist. De melding wordt automatisch per e-mail naar de bevoegde dienst gestuurd, die verantwoordelijk is voor de behandeling van de melding en de oplossing van het gesignaleerde probleem.

Minister Crevits: “De actie ‘Op een proper fietspad terug naar school’ is heel belangrijk voor de veiligheid van de leerlingen met de fiets. Ik ben zeer blij met de positieve reactie op mijn oproep tot samenwerking met de gemeenten. Liefst 140 gemeenten of bijna de helft neemt deze eerste keer deel aan de actie ‘Op een proper fietspad terug naar school!’. Ook de extra Vlaamse subsidie van 50% op de aankoopsom door een gemeente of intercommunale van veegmachines bereikt zijn doel. Propere fietspaden zijn van groot belang voor de veiligheid en om het fietsgebruik aan te moedigen. Ik roep dan ook alle gemeenten op om ook volgend jaar deze actie opnieuw te herhalen.”Persinfo:
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits, 0486-14.12.72
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.beLink :Bijlage 1: Aanvragers van veegmachines en aantallen (.xls, 29 kB)
Bijlage 2: Overzicht van de deelnemende gemeenten (.xls, 37 kB)