Mobiel Vlaanderen

Rijbewijs op School in 90% van de middelbare scholen. 55.000 leerlingen kunnen gratis rijbewijs op school halenBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 23-08-2008
TEKST : 720 scholen gaan volgend jaar aan de slag met Rijbewijs op School. Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vandaag bekend. Via Rijbewijs op School krijgen leerlingen van het zesde en zevende jaar van het secundair onderwijs een pakket van 8 uren verkeerseducatie. Daarna kunnen ze gratis in hun eigen school het theoretische rijexamen afleggen. Vorig jaar liep Rijbewijs op School als proefproject in 25 scholen. Voor het schooljaar 2008-2009 werd het aangeboden aan alle scholen in Vlaanderen. Liefst 90% van de Vlaamse scholen tekenden in. Daardoor kunnen bijna 55.000 leerlingen volgend schooljaar hun rijexamen op de schoolbanken afleggen. Minister Van Brempt trekt hiervoor 3 mio euro uit.

Minister Van Brempt: “Rijbewijs op School is een eerste stap naar een gratis, professionele basisrijopleiding voor jongeren. In het najaar organiseer ik samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een ronde tafel om te bekijken hoe we vanaf volgend schooljaar ook jongeren professioneel kunnen ondersteunen in de praktische rijopleiding. Dit in het kader van het rijbewijs in stappen, dat in het Vlaamse verkeersveiligheidsplan staat.”

Verankering verkeerseducatie in secundair onderwijs

Uit een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) i.s.m. VAB bleek dat de aandacht voor mobiliteit en verkeersveiligheid in het secundair onderwijs zeer beperkt was. Daarom startte Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt vorig jaar samen met de VSV Rijbewijs op School op als proefproject. Door de uitbreiding krijgen leerlingen in 720 scholen niet alleen de mogelijkheid om hun theoretische rijexamen af te leggen, maar ook een lessenpakket van 8 uur verkeerseducatie. Die lessen behandelen de wegcode, maar ook thema’s als verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit komen uitgebreid aan bod.

Professionele opleiding en gratis rijexamen

Voor Rijbewijs op School werkt de VSV samen met de rijscholen en met de GOCA, de vereniging van de examencentra. Daardoor worden de verkeerslessen gegeven door deskundigen van de rijscholen en kunnen de leerlingen hun examen afleggen in de school zelf. Het afnemen van de examens is niet inbegrepen in de acht uren les.

Het aanbod bestaat uit acht lesuren. Scholen zijn vrij om dit basisaanbod uit te breiden. In afspraak met de rijschool/rijinstructeur kunnen bijkomende lesuren georganiseerd worden, die dan uiteraard wel voor rekening van de school zijn. De scholen beslissen zelf of de lessen tijdens of buiten de schooluren (bv. woensdagnamiddag of 's avonds) worden georganiseerd.

Scholen krijgen per deelnemende leerling maximaal 10 euro voor de aankoop van educatief materiaal. Of en welk materiaal er aangekocht wordt, beslissen de scholen zelf. Rijbewijs op School moet voor de leerlingen gratis blijven.

Evaluatie proeffase

Vorig schooljaar werd Rijbewijs op School als proefproject opgestart in 25 scholen. Precies 1.342 leerlingen hebben deelgenomen aan het examen, 746 van hen behaalden effectief hun voorlopig rijbewijs. Het finale slaagpercentage bedraagt 55,6%. Ter vergelijking: in het examencentrum slaagt 48% van de deelnemers. Opmerking: tussen dit laatste aantal geslaagden zitten ook examinanten die voor de tweede, derde of zelfs tiende keer hun kans wagen. Binnen Rijbewijs op School krijgt elke leerling welgeteld één kans. ASO en TSO studenten scoren best met respectievelijk 76 en 72%. BSO en deeltijds BSO scoren minder goed; resp. 35,5 en 31%. Voor het BuSO slaagt 51,5%.

Om de slaagcijfers in het BSO op te krikken, wil de VSV aangepast lesmateriaal aanbieden. Verschillende BSO-scholen hebben al heel wat expertise op vlak van verkeerseducatie. Zo bestaan er lespakketten die voorbereiden op het theoretische rijexamen. De VSV neemt contact op met deze scholen en gaat die knowhow verzamelen om op die manier beter in te spelen op de noden van die leerlingen.

Schooljaar 2008-2009

Na de proeffase met 25 scholen vorig jaar werd het Rijbewijs op School opengesteld voor heel Vlaanderen. Alle geïnteresseerde scholen konden intekenen. Liefst 90%, 720 scholen, van de scholen neemt volgend schooljaar deel. Het gaat om 196 Antwerpse scholen, 99 scholen uit Limburg, 165 uit Oost-Vlaanderen, 107 uit Vlaams-Brabant en 153 West-Vlaamse scholen. Die scholen gaven samen 54.559 deelnemende leerlingen op. De lijst met scholen per provincie vindt u als bijlage.Persinfo:
Sara Vercauteren, woordvoerster van Kathleen Van Brempt
e-mail: sara.vercauteren@vlaanderen.be, 0495-21.56.69
www.kathleenvanbrempt.beLink :www.rijbewijsopschool.be
lijst deelnemende scholen (.doc, 137 kB)