Mobiel Vlaanderen

Nieuw Openbaar Onderzoek plan-MER "omvorming van de ring rond Brussel"BRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 15-08-2008
TEKST : Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft beslist om de procedure van de terinzagelegging van het plan–MER betreffende de omvorming van de R0 te verlengen. Er zal naast de Nederlandstalige versie ook een Franstalige versie ter inzage worden gelegd van 8 september tot en met 6 november 2008, wat een verlenging met 60 dagen betekent. Hiermee komt de minister ook tegemoet aan de kritiek dat de eerste periode binnen de vakantieperiode viel.

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant zal een plan-milieueffectrapport worden opgemaakt voor de omvorming van de R0, vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) A1/E19 (Machelen). Om die omvorming mogelijk te maken, is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Ter voorbereiding van dat ruimtelijk uitvoeringsplan zal een plan-milieueffectrapport de effecten van die ontwikkeling op het leefmilieu onderzoeken.

Sinds 7 juli 2008 loopt de terinzagelegging van het plan-MER ‘omvorming van de ring rond Brussel R0’ in alle gemeenten die behoren tot het studiegebied van het plan-MER. Deze procedure loopt nog tot 18 augustus 2008.

Minister Crevits heeft beslist om een bijkomende termijn van terinzagelegging te voorzien van 60 dagen van 8 september tot en met 6 november 2008. Omdat het studiegebied een aantal faciliteitengemeenten bevat (meer bepaald: Kraainem, Wemmel en Wezembeek-Oppem) zal er ook een Franstalige versie van het kennisgevingsdossier aan de betrokken gemeenten ter beschikking gesteld worden.

Rekening houdende met het feit dat het voorgenomen plan effecten kan hebben op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de dienst Mer een exemplaar van het volledig verklaard kennisgevingsdossier overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een Franstalig exemplaar van het document ter beschikking worden gesteld.

Tijdens deze tweede terinzagelegging kan het publiek de Nederlandstalige versie raadplegen bij alle gemeenten, bij AWV Vlaams-Brabant en bij de Dienst Mer. Het Franstalige publiek uit de faciliteitengemeenten en in Brussel kan de Franstalige versie raadplegen bij hun gemeente, bij AWV Vlaams-Brabant en bij de Dienst Mer. De Nederlandstalige en de Franstalige versie worden digitaal ter beschikking gesteld via de website van de Dienst Mer (www.mervlaanderen.be ).

“Gelet op het belang en de impact van dit plan wil ik iedereen maximaal de kans geven om opmerkingen te formuleren zodat alle aspecten grondig onderzocht kunnen worden en we naar een maximale transparantie en helderheid kunnen streven”, aldus minister Hilde Crevits.Persinfo:
Damien Benoit, persdienst minister Hilde Crevits: 0497-68.87.60
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.be