Mobiel Vlaanderen

Minister Crevits bezoekt werken op de E17. Werken liggen voor op schema. Grote hinder verwacht vanaf volgende week, tussentijdse evaluatie van de extra veiligheidsmaatregelenBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 13-08-2008
TEKST : Vandaag bezocht minister van Openbare Werken Hilde Crevits de werken aan de E17. Daarbij waarschuwt de minister voor de verwachte hinder in de komende weken. Tevens werden de extra veiligheidsmaatregelen tussentijds geëvalueerd en aangevuld. Vlaams Minister Crevits hoopt dat de weg tegen 1 september opnieuw vrij gemaakt kan worden.

Timing en stand van zaken op de werf

De E17 tussen Haasdonk en Waasmunster in de richting van Gent wordt momenteel volledig heraangelegd. Na 40 jaar intensief gebruik vertoonde de weg zware vormen van schade. Om het wegcomfort en de veiligheid van de weggebruikers te kunnen blijven garanderen, is het noodzakelijk dat alle rijstroken volledig heraangelegd worden. Er wordt in totaal 11 km nieuwe weg aangelegd over een oppervlakte van 175.000 m² (ongeveer 25 voetbalvelden). Hiervoor is 80.000 m³ beton en 4.500 ton wapeningsstaal nodig. Er komt 9 km nieuwe metalen vangrail en 11 km betonnen stootband. Na afloop van de werkzaamheden zal de weg voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen.

In de eerste fase is de weg heraangelegd ter hoogte van Sint-Niklaas. De capaciteit van de E17 kon in deze fase quasi volledig behouden blijven: drie versmalde rijstroken richting Antwerpen en drie rijstroken richting Sint-Niklaas. De verkeershinder bleef beperkt. De eerste fase verliep vlotter dan verwacht waardoor de tweede fase (tussen de complexen Kruibeke en Sint-Niklaas) al kon starten op 22 juli, vier dagen vroeger dan verwacht. In deze fase heeft het verkeer doorgang op twee rijstroken per rijrichting. Er wordt 7 op 7 en 24u op 24 gewerkt om de werken tegen begin september rond te krijgen. Minister Crevits rekent erop dat de aannemer erin slaagt om tegen 1 september de weg vrij te krijgen voor het verkeer.

Grote hinder verwacht in de komende weken

Door de uitvoering van de werken in de meest verkeersluwe periode van het jaar bleef de verkeershinder tot nu toe relatief beperkt. Vanaf volgende week echter voorspelt het Verkeerscentrum een geleidelijke verkeerstoename tot 10 %. Dit zal leiden tot grotere filevorming vooral tijdens de ochtendspits richting Antwerpen en de avondspits richting Gent. In de laatste week van augustus is het mogelijk dat de files in de avondspits richting Gent reiken tot aan of voorbij de Kennedytunnel. Ook in de richting van Antwerpen worden de grootste problemen verwacht in de laatste week van augustus. Specifiek tijdens de weekends kunnen er zich problemen voordoen met terugkerend vakantieverkeer.

Al het mogelijke wordt echter in het werk gesteld om het wegdek vrij te maken tegen begin september, zodat het verkeer dan opnieuw kan normaliseren. Weggebruikers die de E17 willen vermijden, kunnen gebruik maken van de R4-west en de N49 (zie figuur als bijlage).

Tussentijdse evaluatie extra veiligheidsmaatregelen

De wettelijk voorgeschreven werfsignalisatie was al uitgebreid met extra aankondigingborden. Deze berichten op langere afstand over alternatieve routes via de R4-west en de E34/N49.

Daarnaast lopen 2 proefprojecten, namelijk een reistijdinfosysteem en een filedetectiesysteem. Na de werken zullen beide systemen geëvalueerd en geoptimaliseerd worden. Het is de bedoeling om dergelijke systemen in de toekomst in te zetten bij gelijkaardige werken op autosnelwegen.

De nv Be – Mobile installeerde het reistijdinformatiesysteem (kostprijs ongeveer 67.000 euro). Op basis van "Floating Vehicle Data" (GPS-gegevens en GSM-signalen) worden de reistijden van de verkeersstroom continu gemeten. Zo kan berekend worden hoe lang weggebruikers rijden over een bepaald traject. Daarna wordt deze informatie door middel van een softwaresysteem omgezet in een tekstboodschap. Op die manier kunnen voorbijrijdende chauffeurs op tekstkarren aflezen hoe lang hun reistijd zal zijn.

Zoals aangekondigd voor de tweede fase installeerde de nv FLOW een mobiel filedetectiesysteem (kostprijs ongeveer 100.000 euro) dat automobilisten in real-time informeert over de locatie van de staart van de file. Door gebruik te maken van radars kan de file gedetecteerd worden. Aan de hand van een softwaresysteem wordt die informatie omgezet in tekstboodschappen die te zien zijn op mobiele karren langs de snelweg. Zo kunnen weggebruikers zich beter voorbereiden op de verkeerssituatie en is er minder risico op kopstaartaanrijdingen in de staart van de file.

Uit een eerste en voorlopige evaluatie van het proefproject reistijdinformatie blijkt dat de informatie verbeterd kan worden door extra gegevens toe te voegen aan de berekening van de reistijden. Daarom zal ook informatie uit het filedetectiesysteem worden gebruikt bij de reistijdberekening op de E17. Deze tussentijdse bijsturing beoogt een nog accuratere reistijdberekening.

Vlaams minister Crevits: “Ik ben verheugd vast te stellen dat de werken voor liggen op schema. We hopen tegen 1 september de weg vrij te kunnen maken, maar rekenen de komende weken wel nog op heel wat verkeershinder. Om de informatie zo veel als mogelijk te beperken hebben we extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo installeerden we filestaartbeveiliging en geven we een inschatting van de reistijden via de verschillende alternatieve routes. Het is de bedoeling om na evaluatie van die systemen deze ook in de toekomst verder in te zetten bij gelijkaardige werven.”Persinfo:
Damien Benoit, persdienst minister Hilde Crevits: 0497-68.87.60
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.beLink :Overzichtskaartje (.pdf, 102 kB)