Mobiel Vlaanderen

Plaatsing eerste brugdeel nieuwe Scheldebrug te TemseBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister-president en Vlaams minister van institutionele hervormingen, havens, landbouw, zeevisserij en plattelandsbeleid
DATUM : 12-08-2008
TEKST : Vandaag werd het eerste vaste brugdeel van de tweede Scheldebrug (zijde Temse) op zijn definitieve positie geplaatst. Vlaams minister-president Kris Peeters was getuige van deze belangrijke fase in de bouw van de tweede Scheldebrug tussen Bornem en Temse.

Met de bouw van een volledig nieuwe brug wil men een definitieve en duurzame oplossing bieden voor de zware verkeersproblematiek die zich al decennia lang voordoet ter hoogte van de brug over de Schelde te Temse/Bornem (N 16).

Op 3 mei 2005 besliste Kris Peeters, als toenmalig minister van Openbare Werken, om naast de bestaande Scheldbrug tussen Bornem en Temse een nieuwe brug te bouwen met twee rijvakken en een dubbelrichtingsfietspad. De nieuwe brug moet dienen voor het wegverkeer in de richting van Bornem. Op de bestaande brug zullen twee rijvakken worden aangelegd voor het verkeer in de richting van Temse. Er werd toen beslist dat het volledige project definitief moest klaar zijn tegen medio 2009.

Decennia lang al vormt de brug over de Schelde te Temse/Bornem (N16) een zwaar verkeersprobleem. Op de gewestweg N16 gaat het verkeer van twee rijvakken – in beide richtingen – naar één vak op de brug over de Schelde, tussen Temse en Bornem. Dit veroorzaakt, vooral tijdens de spitsuren, verkeersproblemen. De ontdubbeling van de bestaande brug, door de bouw van een volledig nieuwe brug naast de bestaande, beoogt deze verkeersproblematiek op een definitieve en duurzame wijze op te lossen.

Bij de bouw van deze nieuwe brug hoort eveneens de bouw van een nieuwe loskade voor het bedrijf Belgomine NV dat al zijn activiteiten afwaarts de bestaande brug verhuist, weg uit het centrum van Temse. Daardoor moest ook de Koninklijke Temse Watersportvereniging (KTWV) uitkijken naar een andere locatie. In overleg met de KTWV en de gemeente Temse werd beslist om een nieuwe jachthaven te bouwen ter hoogte van de verkaveling De Zaat op de locatie van de ex-Boelwerf. Deze nieuwe jachthaven op de Schelde is in april 2007 in gebruik genomen. De werken aan het kaaimuurproject voor Belgomine NV zijn begin 2007 gestart en werden eind 2007 beëindigd.

Na het bouwverlof van 2007 werden de werken aan de brug zelf aangevat met de bouw van de landhoofden en de brugpijlers. De planning werd goed gerespecteerd en correct opgevolgd zodat vandaag het eerste vaste brugdeel aan de kant van Temse op zijn definitieve positie kan worden geplaatst. In september zullen de andere vaste brugdelen kunnen worden ingevaren en op hun definitieve stek worden gelegd. Het invaren en monteren van de mobiele brugdelen is eind dit jaar voorzien.

“Dankzij een strikte opvolging van de werkzaamheden en mede door de steun van de Vlaamse Regering en de klankbordgroep - vertegenwoordigd door Waterwegen en Zeekanaal NV, de gemeenten Bornem en Temse, VOKA en UNIZO -, blijft de vooropgestelde timing gehandhaafd. Ik ben dan ook zeer optimistisch dat de tweede Scheldbrug in mei-juni 2009 officieel zal kunnen worden opengesteld, wat de verkeersleefbaarheid voor de hele regio sterk ten goede zal komen”, stelt minister-president Kris Peeters.Persinfo:
Luc De Seranno, woordvoerder van minister-president Peeters 02-552.60.12
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be