Mobiel Vlaanderen

Versterking Raad van Bestuur BAM. Onafhankelijk onderzoek naar OosterweelverbindingBRON : Persmededeling van de Vlaamse Regering
DATUM : 30-06-2008
TEKST : Naar aanleiding van de vandaag gehouden Bijzondere Ministerraad in het kader van de Antwerpse Oosterweelverbinding, heeft de Vlaamse regering beslist dat er 3 nieuwe bestuurders in de Raad van Bestuur van de BAM worden aangesteld, meer bepaald Karel Vinck als voorzitter en Toon Colpaert en Wouter De Geest als nieuwe bestuurders. Daarnaast zal rond 10 juli een algemene offerte-aanvraag met Europese bekendmaking worden gelanceerd.

De Vlaamse regering heeft het volgende beslist:
 1. Aan haar vertegenwoordiger in de algemene vergadering van nv BAM te vragen zo snel mogelijk en nog in de maand juli een algemene vergadering bij elkaar te roepen met het oog op de vervanging van bestuurders;
  • Dhr. Karel Vinck, dhr Toon Colpaert en dhr Wouter De Geest voor te dragen als nieuwe bestuurders (zie bijlage);
  • De raad van bestuur uit te nodigen de heer Karel Vinck als voorzitter te verkiezen;
  • en voorafgaandelijk daartoe de noodzakelijke aanpassing van de statuten door te voeren op een buitengewone algemene vergadering.

 2. Opdracht te geven aan een ambtelijke werkgroep onder voorzitterschap van een ambtenaar van de Diensten van het Algemeen Regeringsbeleid om een algemene offerte-aanvraag met Europese bekendmaking te lanceren en te begeleiden met het oog op een onafhankelijke multidisciplinaire vergelijking van 3 tracés voor de Oosterweelverbinding, te weten:
  • het BAM-tracé, dat heden het voorwerp is van een vergunningsaanvraag,
  • het tracé voorgesteld door de Straten-generaal en
  • het tracé met langere ondertunneling (Horvath-studie).
Daarbij dienen uiteraard de randvoorwaarden van het project meegenomen te worden.

Deze studie zal begeleid worden door een begeleidingsgroep bestaande uit de ambtelijke werkgroep aangevuld met onafhankelijke experten.Persinfo:
Luc De Seranno, woordvoerder van minister-president Peeters 02-552.60.12
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.beLink :Nieuwe leden Raad van Bestuur BAM (.pdf, 363 kB)