Mobiel Vlaanderen

Geen idee waar de dingen vandaan komen? Vlaamse Havendag zet onze zeehavens in de kijker op 5 juli 2008BRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
DATUM : 30-05-2008
TEKST :

Op 5 juli 2008 vindt de eerste Vlaamse Havendag plaats. De vier Vlaamse zeehavens (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge) laten het publiek die dag kennismaken met hun dienstverlening en werkgelegenheidsaanbod. De Vlaamse havendag vormt een unieke gelegenheid om de havenactiviteiten van naderbij te leren kennen. In de Vlaamse zeehavens worden op 5 juli 2008 tientallen aantrekkelijke publieksevenementen opgezet.

Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van de Havens, nam het initiatief tot deze eerste Vlaamse Havendag in het kader van het Flanders Port Area-project.

Flanders Port Area, Vlaamse havenregio met internationale weerklank

Flanders Port Area past in het toekomstproject van de Vlaamse Regering: ‘Vlaanderen in Actie’. Onder het keurmerk 'Flanders Port Area' gaan de Vlaamse zeehavens de krachten bundelen om hun pluspunten in het buitenland nog meer bekendheid te geven. Daarbij willen ze maximaal inspelen op hun diversiteit: waar de ene haven aan de open zee is gelegen, is de andere diep landinwaarts gesitueerd. Zo kunnen ze hun gezamenlijke kracht optimaal uitspelen.

Bovendien tekent de Vlaamse Regering een ambitieus programma uit om de internationale concurrentiepositie van onze havens te versterken. Onder meer onderzoek en innovatie in de havensector, opleidingen, tewerkstelling en promotiebeleid, krijgen sterke impulsen in het kader van het Flanders Port Area-project.

De Vlaamse Havendag brengt de havens als een open, gastvrije, dynamische en klantvriendelijke sector onder de aandacht van het publiek.

Miljoenen tonnen vracht komen langs de havens binnen en gaan er buiten

In 2007 hebben onze havens samen bijna 260 miljoen ton vracht verwerkt (8% meer dan het jaar daarvoor). Daar wordt ieder van ons beter van. Liefst één op de zeven euro’s die we in Vlaanderen verdienen, houdt verband met de havens, hun import en export en verwante activiteiten. Eén op negen jobs in Vlaanderen heeft met havenactiviteiten te maken. Toch kennen we onze havens eigenlijk nauwelijks - en daar doet de Vlaamse overheid wat aan, samen met de havenbedrijven, de Vlaamse havenvereniging en de andere organisaties die in de haven actief zijn. U vindt een beknopt overzicht van het programma in de uitnodiging of u kunt al een kijkje nemen op: www.vlaamsehavendag.be.

Nieuwe Flanders Port Area-website gaat online

Vanaf vandaag kunt u ook kennismaken met de website www.flandersportarea.be. Ze wijst een internationaal publiek van logistieke planners en investeerders (in het Engels) op de centrale plek die onze havenregio bekleedt in de Europese logistieke keten. Dat gebeurt onder het motto ‘One region, four seaports. Our hinterland is called Europe’. De strategische ligging van Vlaanderen in het hart van West-Europa en onze toonaangevende expertise en hoog opgeleid personeel verdienen beslist meer bekendheid. De website linkt door naar synthetische informatie over de havens en naar de havenwebsites.

De Nederlandstalige kant van de website heeft daarnaast ook aandacht voor het Flanders Port Area-project zelf. De gebruiker vindt er informatie over de toekomstgerichte actieprogramma’s die De Vlaamse Regering samen met de havensector uitwerkt inzake onderzoek en innovatie, opleiding en werkgelegenheid en promotiebeleid. De website bevat ook links naar de havenverenigingen en havenbedrijven en een heleboel andere organisaties die een belangrijke rol spelen in de economie en de welvaart van de havens.

Aanbod en volledig programma

Een communicatiecampagne in de media zet al de evenementen van de Havendag in de verf: “Geen idee waar de dingen vandaag komen? Je komt het te weten op de Vlaamse Havendag”. De campagne start op 10 juni en wordt in de vier zeehavens zelf ondersteund met sterke lokale campagnes.

U vindt het programma van de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge op de programmawebsite: www.vlaamsehavendag.be.

Voor meer informatie:

Luc De Seranno
woordvoerder van minister Peeters
tel. 02 552 60 12
GSM 0477/38.23.37
persdienst.peeters@vlaanderen.be
Link :www.vlaandereninactie.be
www.flandersportarea.be
www.vlaamsehavendag.be