Mobiel Vlaanderen

Extra flitslocaties om het aantal ongevallen te verminderenBRON : Kabinetten van de Vlaamse ministers Kathleen Van Brempt en Hilde Crevits
DATUM : 27-05-2008
TEKST : Elk jaar vallen er nog doden en gewonden bij ongevallen in het verkeer. Overdreven snelheid is vaak een oorzaak. De komende twee jaar komen er daarom op gevaarlijke locaties flitspalen bij. Het gaat om snelheidscamera’s op snelwegen en roodlicht- en snelheidscamera’s langs gewestwegen. Dit kost ongeveer 6 miljoen euro per jaar. Het gaat allemaal om digitale camera’s. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en minister van Openbare Werken Hilde Crevits kondigden dit aan naar aanleiding van een werkbezoek aan de wegpolitie ivm de werking van de digitale camera aan de Kennedytunnel. De ministers beklemtonen dat een gedragsaanpassing – rijden met aangepaste snelheid - nodig is om mensenlevens te redden. Flitspalen doen het aantal verkeersongevallen met doden en gewonden dalen met 27%. Het globale aantal ongevallen, inclusief die met enkel materiële schade, daalt met 14%.

Flitspalen in functie van de verkeersveiligheid

Uitgangspunt voor deze beleidsbeslissing is het verbeteren van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Uit studies in binnen- en buitenland over de impact van flitspalen op de verkeersveiligheid blijkt immers dat zowel onbemande roodlichtcamera’s als onbemande snelheidscamera’s het aantal ongevallen en letselongevallen reduceren.

Voor de eerste maal investeringsprogramma flitspalen voor snelwegen

De prioriteitenlijst van de flitspalen op autowegen is tot stand gekomen volgens een methodologie opgesteld door de federale wegpolitie (dhr. Koen Ricour) en uitgewerkt in overleg met de afdeling Verkeerskunde.

De prioriteiten zijn opgesteld rekening houdende met:
  • Verkeersveiligheid (ongevalsgegevens periode 7/2005 t.e.m. 6/2007)
  • Geografische spreiding over wegsegmenten per rijrichting en per provincie
Het is voor het eerst dat er een investeringsprogramma flitspalen voor snelwegen werd opgesteld. Uit de ongevallencijfers blijkt dat snelwegen gevaarlijk blijven. De afgelopen drie jaar (2005 tot 2007) vielen er 243 doden.

De komende twee jaar zullen er op 40 locaties flitspalen geplaatst worden. 20 in 2008 en 20 in 2009. Ook vrachtwagens zullen door deze camera’s geflitst kunnen worden. De kostprijs bedraagt 2,66 miljoen euro per jaar. In bijlage 1 vindt u de 20 geselecteerde locaties voor 2008.

Roodlicht- en snelheidscamera’s

Roodlichtcamera’s staan opgesteld aan verkeerslichten. Ze flitsen zowel op overdreven snelheid als op roodrijders.

De prioriteitenlijsten van de roodlicht- en snelheidscamera’s zijn tot stand gekomen volgens een procedure waarbij alle aanvragen van de voorbije jaren, begin 2008 door de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) onderzocht werden. Op de PCV werd nagegaan of de aangevraagde locaties nog steeds gewenst waren. Aan de lokale politie werd gevraagd de meest recente, beschikbare ongevallencijfers (met een minimaal tijdsvenster van 3 jaar) voor de betreffende locaties aan de PCV voor te leggen. De PCV heeft vervolgens beslist om aanvragen voor het plaatsen van roodlicht- of snelheidscamera’s al dan niet te weerhouden.

Alle weerhouden aanvragen werden naderhand door de afdeling Verkeerskunde voor alle provincies geprioritiseerd op basis van de meest recente, beschikbare ongevallencijfers (met een minimaal tijdsvenster van 3 jaar).

Nieuwe aanvragen kunnen te allen tijde bij de afdeling Verkeerskunde ingediend worden. Eerder ingediende aanvragen kunnen opnieuw op de agenda van de PCV geplaatst worden indien de verkeersveiligheid ondertussen significant afgenomen is op de betreffende locaties. De afdeling Verkeerskunde zal om de 6 maanden een bijgewerkte prioriteitenlijst opstellen.

In 2008 en 2009 komen er telkens 25 locaties bij. De kostprijs bedraagt 1,96 miljoen euro per jaar.

In bijlage 2 vindt u de 25 geselecteerde locaties voor 2008.

Snelheidscamera’s worden opgesteld langs gewestwegen. In 2008 komen er 37 bij. In 2009 35. De kostprijs bedraagt 1,5 miljoen euro per jaar. In bijlage 3 vindt u de 37 geselecteerde locaties voor 2008.

Digitaal flitsen

Digitale flitscamera’s zijn veel gebruiksvriendelijker in vergelijking met de analoge camera’s: de beelden kunnen online doorgestuurd worden, zodat er niemand ter plaatse hoeft te gaan om de filmrolletjes te vervangen. Daardoor kunnen flitspalen continu en ook op moeilijker bereikbare plaatsen ingezet worden. Het verwerken van de gegevens gebeurt ook efficiënter.

Jaar Camera’s op snelwegen Roodlichtcamera’s Snelheidscamera’s
2008 20 25 37
2009 20 25 35
Persinfo
Sara Vercauteren, woordvoerster Kathleen Van Brempt, 0495-21.56.96
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster Hilde Crevits, 0486-14.12.72Link :Bijlagen 1 - 2 - 3 (.doc, 138 kB)