Mobiel Vlaanderen

Strenge mobiliteitsvoorwaarden voor ontwikkeling Luchthaven DeurneBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 27-05-2008
TEKST :

De Vlaamse Regering heeft vandaag , woensdag 21 mei, enkele princiepsbeslissingen genomen omtrent de regionale luchthavens en de luchthaven van Deurne. Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt werden enkele duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak van de mobiliteitsproblemen op de R11 en in de omgeving van de luchthaven om de verkeersleefbaarheid van de regio van te garanderen. De aanpak van de mobiliteitsproblemen is opgenomen als harde voorwaarde voor de ontwikkeling van de Luchthaven.

Mobiliteitsvoorwaarden voor het bedrijventerrein

De ontsluiting van het bedrijventerrein moet via de R11 gebeuren en dus niet via de omgeving Luchthavenlei- Diksmuidelaan.

Belangrijke voorwaarde is dat het bedrijventerrein niet meer mobiliteit mag genereren dan degene die ontstaat door de werknemers. Activiteiten die veel bijkomende mobiliteit veroorzaken zoals logistieke bedrijvigheid, winkels en congrescentra zullen dan ook niet worden toegelaten op het bedrijventerrein. Kantoorgebouwen en hoogwaardige KMO\'s worden wel toegelaten.

Maar ook aan de mobiliteit van de werknemers van het toekomstige bedrijventerrein zijn voorwaarden verbonden. De toekomstige bedrijven zullen garanties moeten bieden om 25% van hun werknemers op een andere manier dan met de wagen naar het werk te laten komen. Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning dient een bedrijfsvervoerplan voor de site gevoegd te worden waarin een modal shift van 25% wordt vastgelegd.

De realisatie van de mobiliteitsvoorwaarden moet gelijk lopen met de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Aanpak van 4 belangrijke kruispunten

De kruispunten R11-Robianostraat en R11-Herentalsebaan worden, in tegenstelling tot aanvankelijke planning, ondertunneld. De uitvoering is voorzien vanaf 2009-2010.

Voor wat betreft het rondpunt in Wommelgem, zal de minister van Openbare Werken een voorstel van aanpassing en kostenraming opmaken in navolging van de conclusies van de MER-procedures in het kader van het ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal). Op basis daarvan zal het ontwerp worden opgemaakt.

Voor wat betreft het kruispunt N1-R11, wordt door de minister van Openbare Werken voor juni 2009 onderzocht of er andere dan de tot nog toe gekende (i.c. korte en lange bypass zoals bekeken in kader van streefbeeld R11) mogelijkheden tot aanpassingen zijn die oplossingen bieden voor de afwikkeling van de bijkomende geraamde 25% van de verkeersstroom die het bedrijventerrein zal genereren.

Nieuw openbaar vervoer op bedrijvensite

De Lijn voorziet tegen de ingebruikname van het bedrijventerrein op middelen netmanagement extra openbaar vervoer. Zolang dit niet via tramontsluiting gebeurt, wordt in een extra bediening met bussen voorzien.

De minister-president onderhandelt met de federale voogdijminister van de NMBS over de realisatie van een stopplaats ter hoogte van de bedrijvensite. Indien geen engagement voor de realisatie kan verkregen worden, moet de versnelde uitvoering van de tramverbinding tussen Berchem-station en de luchthaven onderzocht worden.

Oppervlakte bedrijventerrein ingeperkt om mobiliteitsredenen

Om mobiliteitsredenen wordt de oorspronkelijk geplande 150.000 m² bruto vloeroppervlakte gereduceerd tot 110.000 m². Dat kan oplopen tot 120.000 m² als de duurzame openbaar vervoervoorzieningen tijdig gerealiseerd worden.

Meer info

Sara Vercauteren
woordvoerster Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt
sara.vercauteren@vlaanderen.be
Tel : 0495 21 56 69