Mobiel Vlaanderen

Vlaams minister Crevits start met een proefproject verliestijdinformatie tijdens de werkzaamheden op E17BRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 19-05-2008
TEKST : In het kader van een efficiënt minder hinder beleid, heeft Vlaams minister Hilde Crevits aan het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht gegeven een proefproject op te starten voor het gebruik van dynamische verliestijdinformatie. Dit proefproject zal op 1 juni van start gaan bij de geplande onderhoudswerken aan de E17. Op deze manier weten de automobilisten hoe lang de verliestijd is langs het traject met wegenwerken. Ze kunnen dan nog voor een alternatieve route kiezen.

Hoelang duurt het nog voor ik voorbij deze wegenwerken ben? Duizenden automobilisten stellen zich deze vraag wanneer ze in de file staan ten gevolge van wegenwerken. De onzekerheid knaagt en brengt irritatie bij de bestuurders. Vandaag is de stress op de weg nog groter dan tien jaar geleden.

Wegenwerken zijn een noodzaak en de daarbij horende files kunnen beperkt worden. Ergernis kunnen we inperken door de automobilist beter te informeren over de vertraging die hij zal oplopen. Zo brengt betrouwbare file- en verliestijdinformatie rust en zekerheid in de verkeersstroom. Het helpt bij het maken van de juiste keuze en biedt een houvast voor al wie onderweg is.

Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft om die reden de opdracht gegeven om een proefproject op te starten met verliestijdinformatie tijdens de werken op de E17 tussen Haasdonk en Waasmunster die starten begin juni. Het verkeer dat vanuit Antwerpen en Gent de werken nadert zal tijdig geïnformeerd worden over de verwachte verliestijd tot voorbij de wegenwerken.

De verwachte verliestijden worden elke 5 minuten draadloos doorgestuurd naar tekstkarren die langs de kant van de snelweg staan.

Voor dit proefproject wordt samengewerkt met Be-Mobile. Be-Mobile is een joint venture van mobiliteitsclub Touring. Be-Mobile monitort reistijden op snelwegen en onderliggende wegen met behulp van “floating vehicle data” technologie. Hierbij worden anonieme verplaatsingsgegevens van voertuigen gemeten op basis van gegevens uit het GSM netwerk en op basis van positiegegevens uit communicerende GPS systemen. Door de combinatie van deze real-time gegevens met gegevens uit een historische databank wordt de verliestijd berekend.

Minister Hilde Crevits: “Wegenwerken leiden vaak tot ergernis. Tijdens dit proefproject wordt de automobilist voor de Kennedytunnel bij het naderen van de wegenwerken op de E17 geïnformeerd over de verliestijd. De bestuurder kan op dat moment nog beslissen om te kiezen voor de alternatieve route via de N49. De alternatieve route wordt ook via de dynamische borden op de Antwerpse ring aangekondigd. Zo trachten we de hinder voor de bestuurders te beperken. Indien de evaluatie van het proefproject positief is, wordt de aanpak verruimd naar alle werven van deze omvang.”

Naar mate de dynamische snelheidsaanduidingen in Vlaanderen verder uitgebouwd worden, wordt het mogelijk om meer algemene reis- en verliestijd mee te delen. “Een eerste project met AID-camera’s (automatisch incidentendetectiecamera’s) wordt door het Vlaams Verkeerscentrum voorbereid. Ik hoop dat dit kan starten op de ring rond Antwerpen tegen het eind van 2008,” besluit minister Crevits.Persinfo:
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits, 0486-14.12.72
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.beLink :Be-Mobile