Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Vademecum motorrijders zorgt voor aangepaste en veiligere infrastructuur

Vademecum motorrijders zorgt voor aangepaste en veiligere infrastructuurBRON : Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 28-03-2008
TEKST :
Het aantal motorrijders neemt elk jaar toe. De motor wordt ook steeds vaker gebruikt als dagdagelijks vervoermiddel. Motorrijders zijn echter zeer kwetsbaar in het verkeer. Daarom werd in overleg met het MAG (Motorcycle Action Group) een Vademecum Motorrijdervoorzieningen opgesteld met specifieke veiligheidseisen voor het aanleggen van de openbare weg door de Vlaamse overheid. Minister Crevits wil dit vademecum eveneens ter beschikking stellen van de lokale wegbeheerders.

In 2006 waren er bijna 360.000 motorrijders. Op 25 jaar tijd is het aantal met 69% toegenomen. Ze worden dus een steeds grotere groep in het verkeer. Het is belangrijk om de infrastructuur voor hun veiligheid ook aan te passen. Motorrijders zijn immers ook kwetsbare weggebruikers. Vroeger was het motorrijden voornamelijk een recreatieve aangelegenheid. Nu worden ze ook steeds meer en meer voor woon-werkverkeer gebruikt.

In de voorbije jaren van de legislatuur werd al in toenemende mate rekening gehouden met specifieke veiligheidsaspecten voor motorrijders bij de herinrichting van de gewestwegen. Zo staan er intussen op de meest risicovolle plaatsen (bv bochten) intussen vangplanken onder de vangrails. Dit voorkomt zeer zware kwetsuren bij motorrijders die tegen vangrails botsen. Daarnaast werd eind 2004 ook een dienstorder uitgevaardigd met specifieke richtlijnen voor de markering van wegen en het plaatsen van obstakels langs de kant van de weg.

Naar aanleiding van een discussie in het parlement werd beslist om een vademecum Motorrijders te ontwikkelen in samenwerking met de Motorcycle Action Group (MAG). De opdracht hiervoor werd gegeven aan de afdeling verkeerskunde van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het vademecum zal bij het Agentschap Wegen en Verkeer als richtsnoer voor het motorrijvriendelijk ontwerpen van de weg en de uitrusting worden gebruikt.

Minister Crevits benadrukt dat het treffen van motorrijdervriendelijke maatregelen bij het ontwerpen van wegen niet moeilijk hoeft te zijn en niet veel hoeft te kosten. Het gaat meestal om de toepassing van een aantal eenvoudige basisprincipes bij het ontwerp van wegenis. Zo dient een markering van het wegdek over de volledige wegbreedte vermeden te worden, omdat deze markeringen de weg bij regenweer spiegelglad kunnen maken.

Het basisprincipe bij het ontwerp van een gebruiksvriendelijke weginfrastructuur is dat van de ‘forgiving road’, waarbij bij het ontwerp van infrastructuur rekening gehouden wordt met het feit dat weggebruikers, en dus ook motorrijders, fouten kunnen maken. Deze fouten mogen echter niet leiden tot zware kwetsuren of dodelijke ongevallen. In het geval van motorrijders gaat het om het voorzien van de bovenvermelde vangplanken of het voorzien van obstakelvrije zones langs de kant van de weg, zodat de gevolgen van eventuele valpartijen beperkt worden.

Het vademecum is in eerste instantie ontwikkeld door en voor de diensten van het agentschap Wegen en Verkeer. Minister Crevits wil het vademecum echter eveneens ter beschikking stellen voor de lokale overheden, om er bij het ontwerp van hun wegen eveneens rekening mee te kunnen houden. Zo hoopt de minister haar steentje te kunnen bijdragen tot een weginfrastructuur die vriendelijker én veiliger is voor de motorrijder.

Minister Crevits is verheugd me de afronding van dit vademecum, dat nu op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegen.vlaanderen.be) raadpleegbaar is. Later in het voorjaar zal ook een gedrukte versie beschikbaar zijn.Persinfo:
Cybelle-Royce Buyck, woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits, 0486-14.12.72
e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be
www.hildecrevits.be


© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info