Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Persbericht > Dertien autosnelwegparkings behalen Kwaliteitsmerk 2008

Dertien autosnelwegparkings behalen Kwaliteitsmerk 2008BRON : Departement Mobiliteit en Openbare Werken
DATUM : 06-03-2008
TEKST :
Kwaliteit daalt, maar er is beterschap op komst

Het Kwaliteitsmerk van de autosnelwegparkings bekroont parkings die voldoen aan de strenge eisen van de Vlaamse overheid voor onder meer hygiëne en veiligheid. Het Kwaliteitsmerk 2008 met één ster wordt toegekend aan tien parkings. Drie andere parkings behalen de maximale drie kwaliteitssterren. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar, toen nog zeventien parkings gelauwerd werden. Verwacht wordt dat de kwaliteit de volgende jaren weer zal verbeteren.

De kwaliteitsparkings 2008

Parking Behaalde kwaliteitssterren
E17 Kalken, richting Antwerpen 1
E17 Kalken, richting Gent 1
E17 Marke, richting Gent 1
E19 Brecht, richting Nederland 1
E19 Minderhout, richting Antwerpen 3
E19 Minderhout, richting Nederland 1
E19 Waarloos, richting Antwerpen 3
E19 Waarloos, richting Brussel 3
E40 Jabbeke, richting Gent 1
E40 Jabbeke, richting kust 1
E40 Wetteren, richting Gent 1
E313 Tessenderlo, richting Antwerpen 1
E313 Tessenderlo, richting Hasselt 1

Het gaat om twaalf klassieke tankstations met shop en restaurant, en één zogenaamde kiosk, een snelbuffet zonder tankstation (E 19 Brecht).

Strenge controles door onafhankelijke inspecteurs

De Vlaamse overheid is eigenaar van alle autosnelwegparkings, maar de meeste daarvan zijn in concessie gegeven aan privé-uitbaters die er commerciële activiteiten uitvoeren: ze beheren een tankstation, winkel, snackbar, restaurant of motel. Uiteraard moeten die uitbaters alle concessievoorwaarden én veiligheidsregels respecteren. Daarnaast laat de Vlaamse overheid elke parking minstens drie keer per jaar inspecteren door een onafhankelijk organisme. Daarvoor heeft de Vlaamse overheid een gedetailleerd kwaliteitssysteem opgesteld, in overleg met de uitbaters en de merken. Honderden aspecten van de dienstverlening worden onder de loep genomen, van verlichting en informatievoorziening tot netheid en hygiëne. Alleen parkings die aan alle criteria voldoen, mogen de titel van kwaliteitsparking voeren. Ze ontvangen speciaal promotiemateriaal (folders, affiches) en de verkeersborden langs de autosnelweg geven hun kwaliteitsstatus aan.

Minder kwaliteit door aflopende concessies

In 2007 hebben in totaal zeventien parkings het Kwaliteitsmerk behaald. Dit jaar zijn het er maar dertien. Een mogelijke verklaring is, dat de concessie van een aantal parkings weldra afloopt. De overheid heeft de meeste concessies immers toegekend in de loop van de jaren 70 voor een duur van dertig jaar, verlengd met vijf jaar met het oog op de invoering van de VLAREM-reglementering. Concessiehouders van wie de concessie op korte termijn verstrijkt, investeren blijkbaar niet meer dan absoluut noodzakelijk in de infrastructuur. Ze spannen zich minder in om klanten te binden en concentreren zich alleen nog op hun kernactiviteit: tankstation, restaurant en shop.

Maar concessies die aflopen, worden gelukkig ook vernieuwd. Bij het toekennen van nieuwe concessies voor parkings langs de autosnelwegen hanteert de Vlaamse overheid nieuwe, strengere concessievoorwaarden. Het valt dan ook te verwachten dat we de volgende jaren weer een stijging van het aantal kwaliteitsparkings zullen kunnen constateren, meer bepaald van parkings die de drie kwaliteitssterren - het hoogste kwaliteitsiniveau - behalen.

De Vlaamse overheid houdt haar strenge kwaliteitsysteem in elk geval ongewijzigd: een soepeler beoordeling zou de geloofwaardigheid van het kwaliteitsmerk immers in het gedrang brengen. In die zin vormt het Kwaliteitsmerk 2008 een belangrijke boodschap voor de uitbaters, maar ook de gebruikers weten dat de overheid streng blijft toezien op de kwaliteit van de autosnelwegparkings in Vlaanderen.Perscontact:
Yves Rubens, afdelingshoofd van de Stafdienst
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
02-553.71.47
yves.rubens@mow.vlaanderen.beLink :website van het Kwaliteitsmerk van de autosnelwegparkings


© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info