Mobiel Vlaanderen

Verbrande Brug Grimbergen: gunning herstellingsopdrachten en inkorting hinderperiodeBRON : Kabinet van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
DATUM : 08-04-2005
TEKST : Op voorstel van minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, hechtte de Vlaamse regering vandaag in het kader van het incident Verbrande Brug te Grimbergen haar principiƫle goedkeuring aan de reeds genomen bergingsmaatregelen, wegens hoogdringendheid, door de NV Waterwegen en Zeekanaal en aan de toewijzing van verder uit te voeren herstellingswerken. Minister Peeters bevestigt nogmaals dat de werken op schema zitten zodat de doelstelling om de brug uiterlijk 1 augustus 2005 terug in gebruik te nemen, behouden blijft.

Zoals bekend, deed zich op 04/12/2004 met de Verbrande Brug een incident voor, waarbij tijdens een brugbeweging het brugdek, bij het bereiken van de eindstand in opgehaalde toestand, plots ongecontroleerd en met volle snelheid van op een hoogte van ca 13m neerkwam. De betrokken brug (circa 37 jaar oud) had net een verjongingskuur ondergaan: de betonnen structuur was verleden jaar volledig opgekalefaterd en de wegbekleding was vernieuwd. Op het moment van het incident was men bezig met het vervangen van de aandrijving van de brug.

Herstellingswerken

Na het ongeval dienden onmiddellijk allerlei dringende maatregelen genomen te worden voor het vrijmaken aan de waterweg, het omleggen van het autoverkeer en het regelen van vervoer voor voetgangers en fietsers. De Vlaamse regering heeft nu beslist om in te stemmen met de beslissingen die werden genomen door de Raad van Bestuur van NV Waterwegen en Zeekanaal wegens hoogdringendheid voor de uitvoering van verdere herstellingswerken.

Concreet gaat het om:

- de reeds genomen beslissingen om de dringende bergingswerken en het organiseren van de veerdienst op te dragen aan de firma Hye, als onderhoudsaannemer, op basis van de wet op de overheidsopdrachten, voor een geraamd bedrag van 1.587.116,12 euro;
- de goedkeuring van de ramingstaat van de noodwerken opgesteld ten bedrage van 1.587.116,12 euro (excl. BTW);
- de herstellingswerken aan het metalen brugdek en allerlei herstellingswerken op te dragen aan de firma Hye, respectievelijk voor 220.063,20 euro en 609.008,31 euro (excl. BTW);
- de herstellingswerken aan de betonstructuren eveneens op te dragen aan de firma Hye voor 203.930,00 euro (excl. BTW);
- de plaatselijke aanpassing van de toerit op de brug op linkeroever, geraamd op 50.000 euro gelijktijdig te laten uitvoeren door de firma Hye als onderhoudsaannemer.

Inkorten van de hinderperiode

Het wegvallen van de oeververbinding in Grimbergen veroorzaakte in de regio Grimbergen, Vilvoorde en Zemst een ernstige verzwaring van de mobiliteitsproblematiek: enerzijds is de wegverbinding naar de naastbijgelegen brug te Humbeek, de Humbeekse steenweg, opgebroken door werken van Aquafin en de gemeente Grimbergen, en anderzijds is de wegverbinding naar de hefbrug te Vilvoorde sinds 10 januari 2005 onderbroken door het instorten van de oevermuur te Vilvoorde. De gemeente Grimbergen wees in dit verband op een verkeerstechnisch knelpunt aan de oprit van de Verbrande brug op de linkeroever (Westvaartdijk). Het heraanleggen van de bocht van de Westvaartdijk naar de brug is daarom gelijktijdig uit te voeren met de herstellingswerken aan de brug en kunnen eveneens door dezelfde onderhoudsaannemer worden uitgevoerd.

Minister Peeters heeft dan ook op 12 januari 2005 beslist om de grootste prioriteit te geven aan een inkorting van de uitvoeringstermijn (werken in ploegen, doorwerken in vakantie periodes), en om de aanpassingswerken in de onmiddellijke omgeving van de brug uit te voeren tijdens de periode dat de brug in herstelling is. Hij heeft daarom aan de NV Waterwegen en Zeekanaal opdracht gegeven alles in het werk te stellen om de brug tegen uiterlijk 1 augustus 2005 terug in dienst te kunnen nemen. Minister Peeters bevestigt hierbij nogmaals dat de werken op schema zitten. Bijkomende maatregelen zoals het openstellen van de Oostvaartdijk voor landbouwvoertuigen, het inzetten van een tweede veerpont voor fietsers en voetgangers en het uitbreiden van de diensturen van de veerboten, moeten intussen er voor zorgen dat de hinder voor het doorgaand verkeer maximaal wordt beperkt.

persinfo: Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters - tel. 02-552.66.44
e-mail: persdienst.peeters@vlaanderen.be