Mobiel Vlaanderen

Maximale inspanningen voor zone 30 aan schoolomgevingenBRON : Kabinetten van de Vlaamse ministers Kris Peeters en Kathleen Van Brempt
DATUM : 25-03-2005
TEKST : Kris Peeters, Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, en Kathleen Van Brempt, Vlaams Minister van Mobiliteit, Gelijke Kansen en Sociale Economie, voorzien 13,2 miljoen euro voor het realiseren van zone 30 aan alle schoolomgevingen. Deze bijkomende investeringen moeten de verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen gelegen langs gewestwegen verhogen.

Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen heeft de Vlaamse Regering beslist maximale inspanningen te leveren voor het realiseren van zone 30 aan alle schoolomgevingen. Dit om tegemoet te komen aan de federale wetgeving inzake de invoering van een 30km/u snelheidsbeperking aan alle schoolomgevingen tegen 1 september 2005. Om die doelstelling te halen, heeft de Vlaamse Regering 13,2 miljoen euro vrijgemaakt tijdens de begrotingscontrole.

Minister Van Brempt en minister Peeters zullen de krachten bundelen om die 13,2 miljoen euro doelgericht en doeltreffend te besteden. Zij zijn overeengekomen zo snel mogelijk een gezamenlijk investeringsprogramma (= fysisch programma) op te maken voor de realisatie van zones 30 in schoolomgevingen. Door hun samenwerking geven de twee ministers eveneens gevolg aan een prioriteit uit het Vlaamse regeerakkoord om de verkeersveiligheid ter hoogte van de schoolomgevingen gelegen langs gewestwegen verder te verhogen.

Er werd berekend dat ongeveer 700 scholen aan een gewestweg liggen, waarvoor de Vlaamse regering verantwoordelijk is. Ongeveer 55% van die schoolomgevingen kunnen met vaste verkeersborden in orde gebracht worden. Veertig procent heeft nood aan variabele signalisatie, waarbij de snelheidsbeperking alleen oplicht bij het begin en einde van de schooltijden. Aan 5% van de scholen langs de gewestwegen dringen zich ingrijpende wegenwerken op om de verkeerssituatie veiliger te maken.

De zone 30 in een schoolomgeving kan permanent of tijdelijk zijn. Een permanente zone wordt aangeduid door de "gewone" verkeersborden die het begin en het einde van een zone 30 aangeven. Een tijdelijke zone 30 kan aangegeven worden met dynamische (= variabele) borden. Een dynamisch bord bestaat uit allemaal kleine lampen (LED's) die men van op afstand kan besturen. Het bord kan aan- of afgezet worden afhankelijk van de verkeerssituatie.

In het investeringsprogramma zal opgenomen worden op welke gewestwegen er gewerkt zal worden met gewone verkeersborden en waar met dynamische borden. Bovendien houdt het investeringsprogramma rekening met gewestwegen die vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen niet gebaat zijn bij het louter plaatsen van een verkeersbord. Het wegbeeld van deze wegen nodigt de autobestuurder immers niet uit om zich te houden aan de 30km/u snelheidsbeperking. Dit kan enkel opgelost worden door infrastructurele aanpassingen uit te voeren (versmallen van de rijstrook, asverschuivingen aanbrengen, …). Infrastructurele aanpassingen zijn echter een werk van lange adem. In afwachting van deze aanpassingen zullen deze gewestwegen uitgerust worden met flitspalen ter ondersteuning van de bestaande snelheidsbeperking.

persinfo:

Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters: 02-552.66.44 – 0477-38.23.37
persdienst.peeters@vlaanderen.be

Koen Santermans, persdienst minister Van Brempt: 02-552.63.67 of 0499-56.39.14