Mobiel Vlaanderen

Fietshelmcampagne op jongerenzenderBRON : Kabinet van Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
DATUM : 27-03-2007
TEKST : 89% van de Vlaamse jongeren draagt nooit een fietshelm. Dat blijkt uit de resultaten van Switch On Enquête, een online bevraging bij 1000 jongeren tussen 13 en 29 jaar. “Niet cool” en “Het ziet er gek uit” geven de jongeren als voornaamste motief om geen helm te dragen. Nochtans vindt de helft van de jongeren het wel verstandig om een helm te dragen. Om iets aan het imago van de fietshelm te doen start de jongerenzender TMF een campagne in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. De campagne maakt onderdeel uit van het Mobiel4Real-project, een interactieve mobiliteitscampagne.

Kathleen Van Brempt: “Een fietshelm promoten bij jongeren is geen evidente zaak. Een fietshelm kan nochtans echt wel het verschil maken.Wie een fietshelm draagt, heeft bij een val 75 procent minder kans op een hoofdwonde. Met deze interactieve campagne willen we het imago van de fietshelm bij jongeren verbeteren. Net als de andere onderdelen van Mobiel4Real is ook dit een interactieve campagne. We willen jongeren bereiken in hun eigen leefwereld en via hun eigen kanalen.”

Een fietshelm maakt verschil

Op de grond vallen veroorzaakt meer dan de helft van alle letsels bij fietsers. Botsingen met een motor veroorzaken een kwart en contact met de fiets 6 procent. Verwondingen aan het hoofd komen het meest voor, gevolgd door letsels aan de benen en de armen. Het hoofd wordt in 38 procent van de ongevallen geraakt. Maar voor kinderen van 1 tot 5 jaar ligt dit cijfer hoger: 55 procent. Voor kinderen tussen 5 en 10 is de kans 48 procent. Een fietshelm dragen vermindert het risico op een hoofdletsel met 75 procent en het risico op een hersenletsel met 85 procent. Verwondingen aan het hoofd zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij fietsongevallen.

Een campagne voor en door jongeren

Net als bij de andere onderdelen van Mobiel4Real, ligt ook bij deze campagne de klemtoon op het interactieve aspect. In maart werden jongeren een hele maand lang opgeroepen om creatieve ideeën in te zenden. De beste ideeën zullen uitmonden in 5 filmpjes die vanaf 2 april tot het einde van de maand op tmf worden uitgezonden.

Daarnaast zal er in de nieuwsbrief en op de website uitvoerig aandacht worden besteed aan de campagne. Er is ook een game op de website. Voor meer info surft u best naar www.mobiel4real.be.

Switch On vraagt jongeren naar hun mobiliteit

In december 2004 lanceerde MTV Networks in België Switch On. Switch On is continu on-line onderzoek bij 1000 jongeren (600 Vlamingen en 400 franstaligen), in samenwerking met InSites Consulting. Het onderzoek richt zich op 13 tot 29 jarigen die regelmatig over verschillende onderwerpen ondervraagd worden. De vragenlijsten zijn zeer toegankelijk, gebruiksvriendelijk en leuk om in te vullen, om maximale respons en motivatie van respondenten te garanderen.

Naar aanleiding van de Mobiel4Real-actie peilde MTV Networks naar hoe haar jongerenpanel denkt over mobiliteit. Naast het gebruik van de fietshelm werden ook enkele andere mobiliteitsaspecten gepeild.

Auto is favoriet, ook fiets is populair

De auto is voor bijna de helft het favoriete transportmiddel. Belangrijk nadeel voor tieners: je hebt een rijbewijs nodig. Bij de Vlaamse tieners duidt dan ook een op drie de fiets aan als favoriet. Anders is het evenwel bij Franstalige tieners, waar maar 12% de fiets als favoriet kiest. Slechts 46% van hen verklaart bovendien een fiets te hebben, t.o.v. 90% van de Vlaamse jongeren. Zodra de rijbewijs leeftijd is bereikt, moet de fiets in beide landsdelen echter het onderspit delven ten voordelen van de auto. Meer dan 80% van de twintigers heeft een auto, waarvan de helft een nieuwe.

Naast hun dagdagelijkse verplaatsingen is de auto ook uitverkorene voor vakantie,, lange weekends, citytrips maar ook uitgaan. De fiets gebruiken ze om naar school te gaan (40%) hoewel ook 20% te voet gaat.

Kansen voor openbaar vervoer, fiets en brommer?

Alternatieven voor de auto hebben het duidelijk niet makkelijk om ook hun plaats te veroveren. Deze laatste heeft dan ook hele sterke troeven. Jongeren zien hem als snel en makkelijk. Willen alternatieven ook het hart winnen van de doelgroep die ons toekomstig straatbeeld zal bepalen, is inzicht in de troeven en de minpunten van elk alternatief belangrijk.

Voordelen van de fiets voor deze doelgroep: hij is gezond (je sport), goedkoop en milieuvriendelijk. Maar, comfort ontbreekt volledig (koude, regen,…) en bijna één op drie vindt fietsen te vermoeiend. Logisch dat jongeren de fiets dan ook enkel voor korte afstandjes in aanmerking nemen.

Van brommer en scooter hebben jongeren een zeer positief beeld: ze zijn snel en makkelijk en hebben volgens de bevraagde jongeren “een hoog fun & cool gehalte”, goed voor je imago dus.

De troeven van tram en bus: makkelijk en goedkoop. Maar het blijft wel de laatste keuze. Vooral slechte verbindingen en vertragingen zorgen ervoor dat tram en bus niet hoger op de shortlist komen te staan.

Kathleen Van Brempt: “deze bevraging toont aan dat de fiets en het openbaar vervoer nog meer een alternatief moeten worden voor jongeren. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in doelgerichte maatregelen naar die doelgroep toe, zoals de uitbreiding van het nachtvervoer. Maar ook dat we als we jongeren willen overtuigen, ons niet mogen beperken tot de klassieke campagnekanalen om die alternieven te promoten.”Meer info
Steve D’Hulster, woordvoerder Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, 0478-78.06.46, steve.dhulster@vlaanderen.be.